Distansutbildning i själens alkemi

En gyllene kompass till livets resa

Utbildningen lär ut de teoretiska och praktiska grunderna i alkemi – det gudomliga verket. Målet är att bli en alkemisk mästare i livets konst!

Detta är utbildningen för dig som genom teori och praktik vill nå insikt i livets mysterium och realisera din gudomliga potential utifrån den eviga visdomstraditionen. Alkemi handlar i grunden om att förädla sitt material – ofta människan självt – till sin fulla potential. Symbolen för denna fullbordan är de vises sten. Alkemiska Akademins utbildning följer boken Alkemi – det gudomliga verket av Katarina Falkenberg och Tommy Westlund som också driver Akademin sedan 2006. Distansutbildningen har samma upplägg som den 3 åriga på plats utbildningen på Södermalm men du kan läsa den oberoende av tid och rum och i din egen takt. Utbildningen erbjuder ett mycket fylligt studiematerial av bildföredrag, videos, imaginationer, energioperationer, läsmaterial mm. Du får härigenom en mycket gedigen grund för att både förstå och kunna praktisera alkemi. 

Första blockets fyra moduler ger en helhetsbild av alkemins gudomliga verk, block två är en fördjupning och det tredje året är avancerad alkemi. 

Första blocket innehåller 4 moduler och lämpar sig att sprida ut över ca 1 år. Varje modul kostar 1750 kr (ex moms för företag). 

Block 1 fyra moduler

Modul 1:

 • Bildföreläsning kring Alkemi – det gudomliga verket
 • Bildföreläsning om det stora mysteriet – prima materia
 • Bildföreläsning om den svarta första fasen – Nigredo
 • Läsmaterial om alkemins historia och delar av alkemins filosofin
 • Studiematerial med övningar om Prima Materias filosofi och praktik
 • Studiematerial med övningar om Nigredos filosofi och praktik
 • 4 inspelade imaginationer: Helandets konst, Det alkemiska rummet, Den alkemiska fontänen & Den Svarta Madonnan
 • Inspelad energioperation: Gichtels basövning för att transformera de sju inseglen/chakran. 

Modul 2:

 • Bildföreläsning om den vita andra fasen – Albedo
 • Studiematerial med övningar om Albedos filosofi och praktik
 • Läsmaterial kring alkemisk filosofi: De två krafterna, De tre alkemiska principerna, Det alkemiska medvetandets kroppar, De fyra elementen, De alkemiska eldarna, Kvintessensen, Filosofernas menstrum 
 • Studiematerial – Människans transformation från bly till guld.
 • Övningar för begrundan
 • 3 inspelade imaginationer: Det merkuriala medvetandet, Änglarnas torn och möte med skyddsängeln, Alkemiska mästare
 • Inspelad energioperation: Gichtels fördjupningsövning för att transformera de sju inseglen/chakran.

Modul 3:

 • Bildföreläsning om den gula tredje fasen – Citrinitas
 • Studiematerial med övningar om Citrinitas filosofi och praktik
 • Läsmaterial kring alkemisk filosofi: Alkemins återlösning, Föregångare och motståndare och Kvaternitetsmodellen mm.
 • 2 inspelade imaginationer: Psyket och själens kvaternitet, Kvaternitetens energioperation
 • Studiematerial för övningar kring projektarbete, Den gnostiska kvaterniteten, De egyptiska kvaterniteten, Kaducéstaven mm. 

Modul 4:

 • Bildföreläsning om den röda fjärde fasen – Rubedo
 • Studiematerial med övningar om Rubedos filosofi och praktik
 • Läsmaterial kring alkemisk filosofi: Egyptisk alkemi, De fyra faserna &Livets träd, Zosimos visioner, Maria Profetissas praktik. Pordages alkemiska brev
 • Inspelad imagination genom alkemins fyra faser
 • 2 inspelade energioperationer: Fågel Fenix soloperation & Det gudomliga verkets sju operationer
 • Studiematerial för övningar: Ouroboros, Den alkemisk-kabbalistiska kvaterniteten mm. 

Block 2 (andra året) med fyra moduler:

 • Arbete med alkemins planeter och operationer och uppenbarandet av själens prima materia.
 • Alkemins fördjupade filosofi och metafysik
 • Arbete med eter- och astralkroppen och den begynnande egyptiska odödlighetskroppen.
 • Egyptisk alkemi.
 • Hieros gamos
 • Örtalkemi – teori och praktik
 • Att tolka klassiska verk
 • Skapelseoperationerna i makrokosmos och mikrokosmos.
 • Genomgång av det alkemiska stora verket – Opus Magnum.
 • Fördjupat arbete med den inre alkemiska salen.
 • Hermes Smaragdtavla – Mönstret för skapelsen.
 • De tre alkemiska bröllopen

Block 3 (tredje året) med fyra moduler:

 • Avancerad alkemi kring de alkemiska kropparna: blykroppen, silverkroppen , änglakroppen och guldkroppen.
 • Det alkemiska bröllopet.
 • Palingenesierna; de stora pånyttfödelserna.
 • Alpha & omega.
 • Den himmelska prima materian och De vises sten.
 • Corpus Glorificatum, odödlighetskroppen och människan som den levande stenen. 

Arbetsformer:
Distansutbildningen sker genom bildföreläsningar, studiematerial, läsmaterial, inspelade imaginationer och videos. Du arbetar på egen hand men har möjlighet till handledning via mail.

Efter varje modul inlämnas svar på modulens frågeställningar samt på en del moduler också en kreativ uppgift. När dessa godkänts får man tillgång till nästföljande modul.

Examination:
När blockets fyra moduler är fullgjorda, redovisade och godkända erhålls diplom för godkänt block. Varje block motsvarar ett års studier på Akademins 3-åriga utbildning i alkemi.

Inga förkunskaper behövs.

Studietakten är fri. När man gjort klart första modulen får man tillgång till andra, etc.

Tid:
När som helst!

Plats:
Hela världen!

Anmälan:
Mail: info@alkemiskaakademin.se samt inbetalning av 1750 kr till bg. 5061-6168. Det ger tillgång till den första modulen.

Hjärtligt välkomna till er Alkemiska Akademi i etern,

Katarina & Tommy