Distansutbildning i själens alkemi

En gyllene kompass till livets resa

Utbildningen lär ut de teoretiska och praktiska grunderna i alkemi – det gudomliga verket. Målet är att bli en alkemisk mästare i livets konst!

JUST NU! 20% rabatt på första året, gäller fram till nyårsafton 2022!


Du lär dig bemästra en uråldrig visdomstraditions verktyg för att förstå livets faser och uppenbara människans gudomliga potential. Genom separering, rening och återförening av våra inre maskulina och feminina kvaliteter, i dess ljusa och mörka aspekter, föds det gyllene barnet och den nya gudomliga människan.

Utbildningen följer den nyutkomna boken Alkemi – det gudomliga verket av Katarina Falkenberg och Tommy Westlund.

Ett block spinner över ett år och du kan gå upp till 3 år totalt. Du kan påbörja utbildningen när du själv önskar!

Utbildningen sker genom inspelade webinar och imaginationer och relevanta färgkapitel från vår bok samt bonusmaterial.

Första året har fyra moduler som kostar 1750 kr st (ex moms för företag) och betalas parvis, dvs två moduler i taget till priset 3500 kr. Anmälningskostnad är alltså 3500 kr för de första två modulerna. Totalpris för varje år/block är 7000 kr och rekommenderad tid är 1 år per block även om du helt kan göra det i din egen takt.

Se vår distansutbildningssida https://alkemiskaakademin.se/distans/ för mer information.

Block 1 (första året) med fyra moduler:

 • Grundläggande kunskap i det alkemiska arbetets utveckling genom de fyra faserna. Arbete med alkemins fyra faser – Nigredo, Albedo, Citrinitas och Rubedo – beskriver livets utvecklings- och individuationsresa från tillvarons djupaste mörker till dess absoluta fullbordan i De vises sten.
 • Förståelse om och aktivering av den alkemiska hemliga elden.
 • Prima materia.
 • Kunskap om och att aktivt kunna arbeta med de tre alkemiska principerna.
 • Förståelse om hur själens kvaternitet skapar det hela Självet.
 • Att kunna skapa och arbeta i det inre alkemiska rummet genom aktiv imagination.
 • Insikt i alkemins viktigaste begrepp och principer för att själv kunna tolka alkemiska verk.
 • Alkemins begreppsvärld, historik och grundläggande filosofi.
 • Meditation, aktiv imagination och drömalkemi.

Block 2 (andra året) med fyra moduler:

 • Arbete med alkemins planeter och operationer och uppenbarandet av själens prima materia.
 • Alkemins fördjupade filosofi och metafysik
 • Arbete med eter- och astralkroppen och den begynnande egyptiska odödlighetskroppen.
 • Egyptisk alkemi.
 • Hieros gamos
 • Skapelseoperationerna i makrokosmos och mikrokosmos.
 • Genomgång av det alkemiska stora verket – Opus Magnum.
 • Fördjupat arbete med den inre alkemiska salen.
 • Hermes Smaragdtavla – Mönstret för skapelsen.
 • De tre alkemiska bröllopen

Block 3 (tredje året) med fyra moduler:

 • Avancerad alkemi kring de alkemiska kropparna: blykroppen, silverkroppen , änglakroppen och guldkroppen.
 • Det alkemiska bröllopet.
 • Palingenesierna; de stora pånyttfödelserna.
 • Alpha & omega.
 • Den himmelska prima materian och De vises sten.
 • Corpus Glorificatum, odödlighetskroppen och människan som den levande stenen.

Arbetsformer:
Distansutbildningen sker genom webinarföreläsningar och individuella uppgifter samt distanshandledning via Internet.
Efter varje modul inlämnas svar på modulens frågeställningar. När dessa godkänts får man tillgång till nästföljande modul. I slutet på varje block redovisas en kreativ uppgift.

Examination:
När blockets fyra moduler är fullgjorda, redovisade och godkända erhålls diplom för godkänt block. Varje block motsvarar ett års studier på Akademins 3-åriga utbildning i alkemi.

Inga förkunskaper behövs.

Studietakten är fri. När man gjort klart första modulen får man tillgång till andra, etc.

Tid:
När som helst!

Plats:
Hela världen!

Anmälan:
Mail: info@alkemiskaakademin.se samt inbetalning av 3500 kr till bg. 5061-6168. Det ger tillgång till de första två modulerna.

Hjärtligt välkomna till er Alkemiska Akademi i etern,

Tommy Westlund & Katarina Falkenberg

Facebook
Facebook Pagelike Widget
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Inlägg

Kommande evenemang