Månadsarkiv: juni 2013

Ny workshop i Höör 19-20 oktober!

Andlig alkemi

Öppna själens insegel och skapa det gyllene medvetandet

Helgworkshop 19-20 oktober 2013 i Höör

Alkemiska Akademin bjuder in till en unik och helande utbildning i själens andliga alkemi. Genom att öppna upp planeternas magiska sigill över våra transformativa kraftcenter kan vi ta del av de djupaste mysterierna i Livets Bok. Då kan vi frigöra oss från det förflutnas mönster och efterverkningar och med den kreativa gnistan skapa själens guld. Kropp, själ och ande kan då förädlas och förenas i de alkemiska bröllopen som framföder de vises sten – vår odödlighetskropp.

Denna workshop riktar sig till alla som vill och vågar uppenbara sin egen gudomliga potential. Du kan ha tidigare erfarenhet av de alkemiska planetkrafterna genom tarotkort, astrologi, chakror, kabbala, kundalinimeditation, delpersonligheter och örtmedicin mm, eller vara hängiven nybörjare. I alkemin ges både en fördjupad praktik och ett högst potent helhetsperspektiv av det heliga sjutalets förlösande krafter och dess oerhörda möjligheter att skapa guld på inre och yttre plan.

Helgens  målsättning

  • Översikt i det alkemiska opusets utveckling genom de fyra faserna.  Nigredo, albedo, citrinitas och rubedo.
  • Fördjupad förståelse och relation till vår kroppsliga, själsliga och andliga natur. Hur dessa kan renas, förädlas och heliggöras.
  • Arbete med de sju inre planeterna och öppnandet av dess insegel. Alkemisten Gichtels cirkulära modell och aktivering av de sju inseglen som skapar själens guld.
  • Invokation och fördjupad praktik med de sju sfärernas änglar. Arbete med änglarna i de himmelska sfärerna, längs med Jakobs stege och i det alkemiska tornet.
  • Insikt i arbetet med de tre alkemiska bröllopen som skapar de vises sten. Medvetandets kristallisering genom kroppens förandligande och andens förkroppsligande, som den konungsliga vägen till De vises sten.
  • Att kunna skapa och arbeta i det inre alkemiska rummet genom aktiv imagination. I rummet mellan världarna utförs den heliga alkemins djupaste hemligheter.
  • Hermes smaragdtavla. Alkemins urkund som uppenbarar mönstret för skapelsen.

Examination
Närvaro på möteshelgen samt en mindre kreativ uppgift som planeras i samråd med kursledarna, vilken inlämnas efter kurshelgen. Efter godkänd utbildning erhålls Alkemiska Akademins diplom.

Övrigt
Lunch, fika och utbildningskompendium på svenska ingår. Utbildningen har ett begränsat antal deltagare så vi rekommenderar en snar anmälan för att säkert få en plats.

Datum
Lördag 19 oktober kl 11-18

Söndag 20 oktober kl 10-17

Plats
Laila J:son Lindgrens Hälsoateljé, Granstigen 2A, Stanstorp, Höör.

(se vägbeskrivning på www.lailajsonlindgren.se/Vagbeskrivning.asp)

Kostnad:   3300 kr (2900 kr medlemmar och arbetslösa).

Anm.avg: 1500 kr, resterande summa betalas senast 1 oktober 2013 till bg 5368-7182 (iamyou) eller kontant på plats.

Alkemiska Akademins grundutbildning i inre alkemi har mycket nöjda deltagare i både Sverige och USA som alla erfarit en ökad självkännedom och känsla av sammanhang.

Kommentarer från tidigare kursdeltagare:

Jag tyckte mest om:

Förståelsen av de alkemiska faserna, överblicken över alkemi, meditationerna, bildspelen, humorn, förmedlingen, skönheten, symbolerna, att man blev sedd, kombinationen av allt, att vara i energierna, stämningen, beskrivandet av alkemins inre mening, utbildningen överträffade mina förväntningar, att det funnits möjlighet till enskilda samtal, det ödmjuka bemötandet, att inte göra det så svårt för sig. 

Hjärtligt välkommen!

Kontakta oss gärna för ytterligare information: info@alkemiskaakademin.se

/Husalkemisten 2013-06-25

Alkemisk helg i Höör

Akademin är åter hemma efter en fantastisk och transformativ helg i Höör, där vi hållit vår grundutbildning för underbara nya bekantskaper! Det är alltid oerhört spännande och givande att hålla denna utbildning, som inom ett givet ramverk påverkas och präglas av deltagarnas egna behov och processer. Nyckelordet för denna helg blev… intensitet! Vi hade helgen till ära färdigställt en helt ny version av vårt utbildningskompendium, med innehåll från vår kommande bok.

Efter en allmän presentation och ett tvåtimmars föredrag om alkemins opus, kastade vi oss in i lördagens arbete kring prima materia och besökte dess urberg i skapelsens mitt och själens djup. Ett intensivt upplösande ledde oss därefter in i nigredos svärta, där intensiteten var så kompakt att den nästan gick att ta på. Efter ett antal oändligheter nåddes den transformativa förlösningen när ljuset började uppenbara sig i mörkret och bringade albedos sköna vithet in i medvetandets rum. Psykets och kroppens yttre legeringar upplöstes i det att svavel-själen kunde höja sig över saltmaterien och söka den merkuriala andens klarhet.

Söndagen började med en aktivering av alkemins olika eldar: den himmelska elden eller den astrala solen ovan, den jordiska elden eller svavlets brunn nedan, och hur dessa två genom naturens fontän pulserar och levandegör skapelsen. I dess samverkan väcks den hemliga elden till liv, elden som kommer inifrån, det eldiga vattnet som inte väter handen och den vattniga elden som inte bränner.

Genom eldens kraft fick den förenade själsanden återvända till sin renade kropp i citrinitas gyllene fas, där medvetandets sol emanerar i vårt kärl i en heliocentrisk världsbild. Själsmedvetandet expanderade genom kvaterniteten av de höga respektive låga maskulina och feminina krafterna, som förkroppsligades i det gula bröllopet.

Men även denna guldets sol måste offras i det gröna lejonet för att lysa upp bestens inre och tända upp de inre stjärnorna genom de sju operationerna. Brunnsdramat påminner om hur även den heliocentriska världsbilden offras i det att det svarta hålet som utgör universums mittpunkt. I de två blodsflödena närs de två frön som bär kraft att framföda solens och månens hermafroditiska barn. Blodets färg frammanar rubedos djupa rödhet och det röda bröllopet. Denna rödhet spred sin styrka i våra gralar, som enligt konstens regler formades genom cirkelns kvadrering och triangulering.

Helgen arrangerades av Lailas HälsoAteljé och vi har alla fått njuta av 50 nyanser av visdomsgudinnan Sophia s gröna naturljus liksom även av Lailas och Görans utsökta och genomtänkta mat som vi är mycket tacksamma för! Det var med andra ord en underbar inramning för att utföra innerligt och fördjupat alkemiskt arbete. Vi firade de fyra faserna med denna tårta i en egyptisk och sophiansk rosceremoni.

Tack till alla som var med och lät sig transformeras och som nu fortsätter med alkemins gyllene kompass mot fullbordandet av processen i det alkemiska bröllopet som vi fick en försmak av under utbildningens avslutning!!

/Husalkemisterna 2013-06-04