Distansutbildning i själens alkemi

En gyllene kompass till livets resa

Utbildningen lär ut de teoretiska och praktiska grunderna i inre alkemi. Målet är att bli en alkemisk mästare i livets konst! Du lär dig bemästra en uråldrig visdomstraditions verktyg för att förstå livets faser och uppenbara människans gudomliga potential.

Utbildningens mål

 • Grundläggande kunskap i det alkemiska arbetets utveckling genom de fyra faserna.
 • Förståelse om och aktivering av den alkemiska hemliga elden.
 • Kunskap om och att aktivt kunna arbete med de tre alkemiska principerna.
 • Förståelse om hur själens kvarternitet skapar det hela Självet.
 • Erfarenhet kring arbetet med de tre alkemiska bröllopen och de tre stenarna.
 • Att kunna skapa och arbeta i det inre alkemiska rummet genom aktiv imagination.
 • Insikt i alkemins viktigaste begrepp och principer för att själv kunna tolka alkemiska verk.

Innehåll

 • Alkemins begreppsvärld, historia och metafysik
  Genomgång av det alkemiska stora verket – Opus Magnum.
 • Alkemins fyra faser i teori och praktik
  Arbete med alkemins fyra faser – Nigredo, Albedo, Citrinitas och Rubedo – som beskriver livets utvecklings- och individuationsresa från tillvarons djupaste mörker till dess absoluta fullbordan i De vises sten.
 • Viktiga alkemiska begrepp i teori och praktik
  Förklaring av de viktigaste alkemiska begreppen såsom de tre principerna – Merkur (kvicksilver), Svavel och Salt -,  alkemins olika eldar  etc, och hur arbetet med dessa sker i alkemistens eget väsen.
 • Meditation, aktiv imagination och drömalkemi
  Fördjupat arbete med den inre alkemiska salen.
 • Hermes Smaragdtavla
  Mönstret för skapelsen.
 • Själens alkemiska kvarternitet
  Genom separering, rening och återförening av våra inre maskulina och feminina kvaliteter, i dess ljusa och mörka aspekter, föds det gyllene barnet och den nya människan.
 • De tre alkemiska bröllopen och de tre stenarna
  Medvetandets kristallisering genom kroppens förandligande och andens förkroppsligande, som den konungsliga vägen till De vises sten.

Arbetsformer

Distansutbildningen sker genom webbinariumföreläsningar och individuella uppgifter samt distanshandledning via Internet.

Examination

Efter varje delblock sker en mindre examination. En kreativ uppgift planeras i samråd med kursledarna, vilken inlämnas i slutet av kursen. Efter godkänd utbildning erhålls Alkemiska Akademins diplom.

Övrigt

Färgpdf:er av Akademins nya bok, Alkemi – det gudomliga verket, ingår.

Mer information kommer inom kort. Kontakta oss gärna om du är intresserad! info@alkemiskaakademin.se

Plats

Hela världen!

ros-17

Kontakta oss gärna för ytterligare information: info@alkemiskaakademin.se