Månadsarkiv: mars 2010

I väntan på Egyptisk mystik…

Husalkemisten med följe är fullt sysselsatt med att förbereda det Egyptiska mysteriespelet den 24 mars. Har du möjlighet så missa inte detta unika tillfälle att träda in i de förborgade hemligheterna.

Egypten, vaggan för den västerländska civilisationen och den alkemiska konsten (Al = gudomlig, Khem = Egypten), har förmågan att än idag trollbinda oss med sina stora mysterier kring sökandet efter evigt liv.

Ett centralt tema i den egyptiska mystiken som starkt hör samman med alkemin är myterna som behandlar relationen mellan Osiris, Isis, Seth, Nepthys och Horus. Det är när den   svarta Seth mördar sin bror Osiris som denne    sedermera kan återuppstå genom Isis kärleksmagi, Thoths visdom och Anubis balsameringskonst och erhålla evigt liv som härskare i Duat. Innan sitt nedstigande kan Osiris och Isis förenas genom den heliga alkemin, varpå det gudomliga barnet Horus föds, för att efterträda sin fader som konung i vår värld.

Därefter följer en lång kamp mellan Horus och Seth som pågår tills motsatserna kan transcenderas i det alkemiska bröllopet. Det motsvarar arbetet med den alkemiska ljuskroppen, som är nyckeln till ett liv i fulländning och helighet.

De Egyptiska och alkemiska mysterierna visar oss än idag hur det ur splittring och separation kan födas en gudomlig princip som enar och helar det mänskliga medvetandet.

Husalkemisten 2010-03-22