Månadsarkiv: juli 2018

Graalens mysterier

Den heliga graalen är i mytologin den förunderliga bägare ur vilken gudomens förmågor och gåvor flödar som nådens livselixir. Graalen är fylld med det mest välsmakande manna från himlen, som tillfredsställer allt jordiskt begär. Graalen är den matris som bär andens ljus eller gudomens heliga blod.

Inom alkemin skulle den beskrivas som den renade saltkroppen som bär och härbärgerar gudomligt liv på jorden för att kunna föda fram återuppståndelsekroppen. I Parzifal omtalas graalen som en sten – lapsit exilis – vars kraft likt fågel Fenix bränner allt till aska. Genom graalens försorg stiger man sedan likt Fenix föryngrad och förnyad upp igen. Denna graalsten förtydligar funktionen av graalen som både ett transformationskärl och den alkemiska kropp – de vises sten – som renats och transformerats till en bägare för det gudomliga att verka genom. Graalen är likt den alkemiska pelikanen självförsörjande och därigenom i ett outsinligt flöde. Den heliga graalen är själva bägaren som transformerar det lägre till det högre. Den kokar samman all separation och splittring till en enande kraft som i sin tur helar, förenar och heliggör. Graalen kan på så vis sägas innehålla eterns femte element som tillhör Paradisets och guldålderns ursprungliga materia och som formade tillvaron innan fallet. Graalen bringar ofta odödlighet till den som kan uppenbara den men har också en urskiljande kvalité att sålla bort de som ej är värdiga och beslöja sig för den profana världen. Graalen, liksom dess boning graalslottet, är svår att finna. Endast den kallade, som har modet att möta vildmarkens fasor kan med kärlekens eld,
andens renhet, visdomens erfarenhet och empatins välvillighet uppenbara dess djupt överjordiska mysterier.

Så var det emellertid inte under den gyllene tidsåldern då graalen och dess bärarinnor var synliga på jorden och stod till tjänst för alla som önskade dricka av livets vatten ur den heliga graalen. Graalens flöde på jorden var källan till landets bördighet. I den keltiska traditionen möter vi graalen som källan som aldrig sinar och bjuder den törstiga att dricka därur i en paradisisk samvaro. Under den gyllene eran rådde balans mellan ovan och nedan, svärdet och graalen och maskulint och feminint.

Nu är det sista chansen för dig som vill initieras i den heliga graalens hemligheter och graalriddarens kall!

I slutet av augusti startar åter Alkemiska Akademins och Sophiatemplets 2-åriga Graalriddarutbildning. Med tanke på framtidens fokus på alkemi, böcker och mysteriespel i både Sverige och utomlands så är det inte säkert att den kommer ske under en snar framtid igen. Så passa på om du hör graalens kall i ditt hjärta och vill känna riddarens svärd i din hand.

Utbildningen fungerar likt en invigningsväg som leder dig som deltagare genom graalens mystika värld för att du själv ska uppenbara dess hemligheter och axla riddarskapets dygder.

Vi fördjupar oss i de äldre traditionerna såsom egyptisk alkemi, kabbala, helig geometri, örtalkemi, Salomos vishet & tempel, esoteriskt frimureri, tempelriddarna samt Maria Magdalens hemliga lära om de subtila graalarna. Dessa lägger grunden till vårt alkemiska arbete med både de franska och engelska graaltraditionerna. Därtill praktisk svärdskonst och coaching i att kunna verka som graalriddare i den yttre världen gör detta till en mycket mångfasetterad skolning i både de gamla och nya invigningsmysterierna.

De sista 2 modulerna sker under en heliggörande resa till Englands heliga platser såsom Glastonbury Tor, Chalice well, White Spring, Stanton Drew circles och Stonehenge där du vägleds på djupet i Arturtraditionen, det heligt femininas suveränitet och de keltiska mysterierna. Du genomgår sedan en kraftfull Graalriddarinvigning i Stockholm!
För mer information se www.alkemiskaakademin.se

Se också på krönikor från tidigare utbildning här:

http://www.alkemiskaakademin.se/sophiatemplet/?p=4402

http://www.alkemiskaakademin.se/sophiatemplet/?p=4336

http://www.alkemiskaakademin.se/sophiatemplet/?p=4219

Maila snarast till info@alkemiskaakademin.se om du vill att någon av de sista platserna ska vara din!
Hjärtligt välkommen till en transformerande och heliggörande utbildning och invigningsväg!

Alkemiska Akademins foto.
Alkemiska Akademins foto.
Alkemiska Akademins foto.