Alkemisk podd

Akademin och Sacred Knowledge har startat en alkemipodd tillsammans! En podcast för dig som är intresserad av alkemi, kabbala, magi, tarot och den esoteriska läran.

Du hittar den även på Apple Podcasts, Poddtoppen, Spotify, Soundcloud mm.

# 36 – Alkemins skapelsekod

# 35 – Alkemins gåvor

Detta avsnitt kan ni se live på vår YouTube-kanal.

Länk: https://www.youtube.com/@Alkemipodden

Musik: Menk Kadj Tohmi

Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/

Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

# 34 – Livet som alkemist

Detta avsnitt kan ni se live på vår YouTube-kanal.

Länk: https://www.youtube.com/@Alkemipodden

Musik: Menk Kadj Tohmi

Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/

Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

# 33 – Invigning del 2: att invigas i livet och i traditioner.

Musik: Menk Kadj Tohmi

Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/

Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

# 32 – Invigning del 1

Invigning del 1: att invigas i livet och i traditioner.

Musik: Menk Kadj Tohmi

Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/

Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

# 31 – Ljusbäraren

En livepodd med imagination för att tända upp ljuset i mörkret så att man kan bli en bärare av ljuset.

Musik: Menk Kadj Tohmi

Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/

Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

# 30 – Sommarrepris – Hemliga ordenssällskap

Hemliga esoteriska sällskap

Hur har de gamla esoteriska traditionerna förvaltats och vidareförmedlats genom hemliga sällskap sedan Egyptens storhetstid? Vi blickar in i Egyptens mysteriekulter, de Elusinska mysterierna, tempelriddarna, rosenkreuzarna, frimurarna, martinismen, Golden Dawn mm som på olika sätt fortfarande verkar än idag.

Musik: Menk Kadj Tohmi

Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/

Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

# 29 – Den heliga Graalen

Den Heliga Graalen

Musik: Menk Kadj Tohmi

Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/

Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

# 28 – Sommarrepris – Maria Magdalena

I denna podd firar vi Maria Magdalenas högtidsdag med ett böljande samtal om den alkemiska profetissan speglad i urkunder som bibeln, de gnostiska evangelierna och de gyllene legenderna likväl som egna möten med denna högst levande arketyp av det heligt feminina.

Maria Magdalena är en kärlekens och visdomens profetissa och med sin mångfasetterade personlighet väcker hon motstridiga och starka känslor. Hon omtalas både som den heliga bruden och den besudlade skökan. Maria Magdalena är den första aposteln som fick sin heliga mission direkt förmedlad av den uppståndne Kristus och i Pistis Sophia säger han följdriktigt: ”du vars hjärta är riktat upp mot himmelriket mer än alla dina bröder”. Samtidigt är hon marginaliserad och ibland också förnedrad i kyrkans doktrin.

I den sjunde alkemipodden söker vi ge en inblick i både den heliga brudens mission och de gåvor hon kan bringa oss alla i dag.

För dig som vill fördjupa dig i Maria Magdalenas alkemi och prästinnans väg så startar Sophiatemplet i augusti 2024 åter sin 2-åriga Prästinneutbildning. Se www.sophiatemplet.se för mer information.

Musik: Menk Kadj Tohmi

Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/

Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

Sophiatemplet: sophiatemplet.se/

# 27 – Alkemiska resor

Alkemiska resor

Musik: Menk Kadj Tohmi

Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/

Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

# 26 – Från mörker till ljus

Från mörker till ljus

Musik: Menk Kadj Tohmi

Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/

Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

# 25 – Vad är alkemi

Flödande samtal om vad alkemi egentligen är.

Musik: Menk Kadj Tohmi

Bild: Splendor Solis

Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/

Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

# 24 – 2023 = 7, det heliga sjutalet

Välkommen till en alkemipodd om det heliga sjutalet som också är numret för transformationens år 2023. Avlutas med en imagination genom det sju inseglen.

Musik: Menk Kadj Tohmi

Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/

Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

# 23 – Återställandet av världen

Återställandet av världen – kabbalans tikkun olam.

I detta poddavsnitt fördjupar vi oss i hur vi människor på olika sätt kan verka för att hela vår värld utifrån att syna roten till det onda och återsamla de gudomliga gnistorna.

Musik: Menk Kadj Tohmi

Bild: Sam Brown Art

Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/

Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

# 22 – Kärlek

En ny alkemipodd om Kärleken som är vår enande urkraft som helar och transformerar allt.

Musik: Menk Kadj Tohmi

Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/

Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

# 21 – Döden och livet

En podd i allhelgonatid då hinnorna mellan världarna är som tunnast och livets och dödens tråd vibrerar tillsammans.

Ljuset och mörker, höger och vänster är varandras bröder. De är oskiljaktiga.

Därav följer att de ”goda” inte är goda och de ”onda” inte onda, inte heller är ”liv” liv eller ”död” död.

– Filipposevangeliet

Bild: Gustav Klimt

Musik: Menk Kadj Tohmi

Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/

Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

# 20 – Hemliga ordenssällskap

Hur har de gamla esoteriska traditionerna förvaltats och vidareförmedlats genom hemliga sällskap sedan Egyptens storhetstid? Vi blickar in i Egyptens mysteriekulter, de Elusinska mysterierna, tempelriddarna, rosenkreuzarna, frimurarna, martinismen, Golden Dawn mm som på olika sätt fortfarande verkar än idag.

Musik: Menk Kadj Tohmi

Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/

Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

# 19 – Örtalkemi

Örtalkemi omtalas som en spagyrisk konst. Termen spagyria användes av den kände 1500-tals alkemisten Paracelsus och kommer från det grekiska orden spao och ageiro som betyder att separera och foga samman igen. Paracelsus såg det som att naturen var som en rå och obehandlad sten och människan hade av Gud getts uppgiften att förädla den.

I örtalkemi innebär det att man i den valda medicinalörten, separerar dess merkur och svavel från dess saltkropp. De olika komponenterna bearbetas, renas, och heliggörs för att sedan åter fogas samman i en ny och förädlad form. På så sätt skapas ett alkemiskt elixir. Genom oro et labora, som betyder bön och laboratoriearbete, arbetar alkemisten för att förädla sitt utvalda material till sin fulla potential.

Musik: Menk Kadj Tohmi

Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/

Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

# 18 – Sophia – Gudinnan med 10000 namn

VISDOMENS GUDINNA SOPHIA ser vi som gudomens feminina sida och hon har sitt uttryck i olika traditioner och kulturer under olika namn. Hon är en merkurialt transformerande kraft som förenar motsatserna i det gudomligt feminina.

Sophia, som naturens ljus och intelligens, vägleder människan genom livets processer och initiationer.

Musik: Menk Kadj Tohmi

Sophiatemplet: sophiatemplet.se/

Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/

Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

# 17 – Påskens mysterier

En alkemisk inblick i påskens invigningsdrama.

Musik: Menk Kadj Tohmi

Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/

Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

# 16 – Hermes smaragdtavla

DETTA ÄR SANNING utan lögn, säkert och helt sant. Det som är nedan är likt det som är ovan, och det som är ovan är likt det som är nedan. På så vis utförs det Endas mirakler. Och liksom alla ting kommer från detta Enda, genom medlandet av det Enda, så är alla ting födda från detta unika ting genom transformation.

Solen är dess fader, Månen dess moder. Vinden bar det i sitt sköte, Jorden är dess amma. Det är källan till hela skapelsens heliggörande. Dess kraft och styrka är helande om det förvandlas till jord. Separera därför jorden från elden, det fina från det grova, varsamt och med största sinnrikhet.

Det stiger upp från jorden och sänker sig åter ned från himlen, och erhåller styrkan från höga ting ovan och låga ting nedan. På så sätt ges du universums fulla prakt och allt dunkelt flyr från dig.

Detta är all styrkans hela och fullkomliga kraft, ty den övervinner alla subtila ting och genomtränger alla fasta ting. Sålunda skapades världen. Härigenom kommer underbara tillämpningar, vars mönster här är givet.

Därför kallas jag HERMES TRISMEGISTOS, då jag innehar de tre delarna av den universella visdomen. Mitt tal om Solens verk är fullbordat.

Musik: Menk Kadj Tohmi

Text: utdrag ur Alkemi – det gudomliga verket

Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/

Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

# 15 – Guldålderns motstånd

Vi upplever hur Serafer och andra änglaväsen väntar på inbjudan av oss människor till samverkan. Eftersom änglar inte förbigår vår fria vilja så behöver vi bjuda in dem att bistå oss i denna kritiska tid på jorden.

Seraferna (Serafina) möter vi i en vacker gestaltning i St Vladimirs katedral i Kiev och den pryder vår alkemibok och uttrycker arbetet med Merkurens Änglakropp.

I samverkan med dessa kraftfulla änglaväsen kan vi ges ett högre och mer enande perspektiv på alla de konflikter mellan motsatta perspektiv som nu krigar med varandra.

Vi ber att seraferna i Kievs katedral med kärlekens flamma bär sitt folk nu i detta krig. Det är med värme vi också ser människors vilja att stödja på olika sätt.

För dig som inte känt av änglarna (och därför inte tror på dem) så kan du byta ut dem mot ordet kärlekseld.

Musik: Menk Kadj Tohmi

Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/

Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

# 14 – Guldåldern

Guldåldern är när människor och gudomar levde sida vid sida med frid i hjärta och sinne i en primordial renhet utan vare sig lagar eller krig. Alla mystika religioner och filosofier har där sin gemensamma källa, i hågkomsten av den gyllene traditionen där hela tillvaron är som en ständigt spirande vår.

Musik: Menk Kadj Tohmi

Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/

Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

# 13 – Julens mysterier

Julens mysterier är ett lustfyllt och mystikt avsnitt om det oövervinnliga ljuset som lyser upp skapelsens mörker. Då kan vi fira julen och det gudomliga barnets födelse.

Musik: Brett Eldredge – Christmas Time Is Here

Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/

Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

# 12 – Änglar

Ordet ängel kommer fån grekiskans angelos och betyder ”bevingad budbärare” eller sändebud. Änglarnas främsta uppgift är att bära budskap mellan människor och gudomar, tjäna som hjälpare till människan samt tjäna och tillbe upphovets gudom.

”Se, jag skall sända en ängel framför dig, som skall bevara dig på vägen och föra dig till den plats som jag har utsett.”

Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/

Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

# 11 – Kabbala

Kabbala är en esoterisk vishetstradition och ett religiöst filosofiskt system som söker förklara Gud, skapelsen och människan och deras inbördes relation. Själva ordet kabbala betyder emottagelse och antyder vikten av en förmedlad tradition. Genom spekulativa och praktiska metoder söker kabbalisten erfara och förstå det gudomligas egenskaper och emanationer, andens nedstigande i materien, själens upprinnelse och öde, människans syfte, vad som orsakar obalans i världen och den egna personen, samt inte minst hennes potential till utveckling.

Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/

Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

# 10 – Den Svarta Madonnan

Prima materia är nära sammanlänkad med den Urmodern Sophia – Prima Mater – som ofta gestaltas som den Svarta Madonnan inom alkemi. Den legendariske 1900-talsalkemisten Fulcanelli skriver att den Svarta Madonnan strålar har bringat liv i skapelsens urägg. Han liknar detta vid den katolska mässans beskrivning av den heliga Jungfruns obefläckade avlelse (baserad på Ordspråksbokens 8 kapitel):

Herren ägde mig i begynnelsen av sitt verk. Jag var till innan han formade någon annan varelse. Jag existerade från all evighet innan jorden skapades… Jag var med honom och jag ordnade alla ting.

Fulcanelli, Katedralernas mysterium

Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/

Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

Sophiatemplet: sophiatemplet.se/

# 9 – Höstdagjämningen – motsatsernas förening

I detta avsnitt firar vi höstdagjämningen med en podd om motsatsernas förening. Ljuset – mörkret, feminin – maskulin, ovan – nedan, liv och död.

Bonus material med Carl Wretenblad.

Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/

Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

Sophiatemplet: sophiatemplet.se/

# 8 – Healing – helandets konst

Hur kan vi hela oss själva och andra? Detta och mycket annat kring läkandets konst diskuteras i dagens avsnitt.

Om du är intresserad av alkemisk healing med Katarina, läs gärna på sophiatemplet.se

Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/

Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

Sophiatemplet: sophiatemplet.se/

# 7 – Maria Magdalena

I denna podd firar vi Maria Magdalenas högtidsdag med ett böljande samtal om den alkemiska profetissan speglad i urkunder som bibeln, de gnostiska evangelierna och de gyllene legenderna likväl som egna möten med denna högst levande arketyp av det heligt feminina.

Maria Magdalena är en kärlekens och visdomens profetissa och med sin mångfasetterade personlighet väcker hon motstridiga och starka känslor. Hon omtalas både som den heliga bruden och den besudlade skökan. Maria Magdalena är den första aposteln som fick sin heliga mission direkt förmedlad av den uppståndne Kristus och i Pistis Sophia säger han följdriktigt: ”du vars hjärta är riktat upp mot himmelriket mer än alla dina bröder”. Samtidigt är hon marginaliserad och ibland också förnedrad i kyrkans doktrin.

I den sjunde alkemipodden söker vi ge en inblick i både den heliga brudens mission och de gåvor hon kan bringa oss alla i dag.

För dig som vill fördjupa dig i Maria Magdalenas alkemi och prästinnans väg så startar Sophiatemplet i augusti 2022 åter sin 2-åriga Prästinneutbildning. Se www.sophiatemplet.se för mer information.

Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/

Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

Sophiatemplet: http://sophiatemplet.se/

# 6 – Tarot

I detta avsnitt filosoferar vi kring tarotkortens mystik och hur de utgör själens arketypiska språk. Genom tarot får vi konstnärliga uttryck för psykets och själens dolda och förborgade sidor som sedan kan synas, medvetandegöras och integreras för att nå en själslig helhet. Tarot möjliggör även en ingångsportal till alkemi, kabbala och mysticism mm, som alla på olika sätt berikar tarotkortens symbolik. Vi gör även en fyrkortsläggning och söker bringa insikter i hur man kan arbeta med tarot. Väl mött!

Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/

Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

# 5 – Det alkemiska arbetets redskap:

Alkemi handlar om att lära sig se bortom ytan och att genomtränga det illusoriska skal av separation som det värdsliga ögat och sinnet tolkar som verklighet. Därigenom kan den underliggande essensen beskådas och förändringar eller transmutationer åstadkommas bland tillvarons olika nivåer. Alkemisten söker uppenbara och förstå människans och naturens hemligheter, hur dessa korresponderar med det gudomliga och hur alla ting består av krafter som samverkar och motverkar varandra på olika plan. Genom alkemiska processer separeras och frigörs sådana dolda krafter för att sedan kunna renas och genom transformation återföras till en högre grad av helhet och fulländning.

Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/

Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

# 4 – Imagination

Ett beprövat sätt för att lära sig se bortom ytan är att arbeta aktivt med imagination, visualisering eller föreställningsförmåga. Utan att fördjupa oss i tekniska beskrivningar handlar det om att skapa inre bilder, former och förbindelser med sinnet, som efterhand har förmåga att anta ett mer permanent tillstånd i alkemistens medvetande. Inom psykologin används ofta imagination för att möjliggöra kontakt med psykets olika prerationella, rationella och transrationella delar samt i förlängningen för att kunna kristallisera självet eller det högre jaget.

Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/

Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

# 3 – Människans transformation från bly till guld.

Elementen som representanter för alkemins fyra faser, där utveckling sker från jordens grottmänniska till vattnets vita ros, för att i luftens örn kunna kulminera i eldens röda lejon.

Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/

Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

# 2 – Alkemi – det gudomliga verket

Alkemi – det gudomliga verket om människans transformation från bly till guld och medvetandets transcendena immanens.

Sacred Knowledge: https://sacredknowledge.se/

Alkemiska Akademin: https://alkemiskaakademin.se/

# 1 – Alkemi

Alkemi är världens äldsta visdomstradition som erbjuder en livsväg för att förstå skapelsen, människan och frigöra och realisera den gudomliga potentialen. Därigenom kan vi finna och skapa mening, transformera ”demoner” till ”änglar” och transmutera vårt mänskliga bly till det levande guldet. På så vis blir vi mästare över vårt eget liv genom det gudomliga verkets tre nivåer.

Sacred Knowledge: https://sacredknowledge.se/

Alkemiska Akademin: https://alkemiskaakademin.se/