Konsultation

Alkemiska sessioner

Hjärtligt välkommen till  transformerande och djuplodande alkemisk sessioner med Katarina Falkenberg.

Den alkemiska terapin arbetar med kropp, själ och ande för att transformera motstånd till gyllene möjligheter. Under sessionen ges du en möjlighet att nå djupare in i ditt hjärta och vilket hjälper dig att realisera din livs mission. Genom själens stjärna, gudomligt bistånd och alkemisk imagination tränger vi igenom slöjan mellan världarna och mellan tid och rum för att uppenbara det som är viktigt i din livsprocess just nu.

Denna heliggörande alkemiska process pågår under 2 timmar.

Plats: Sophiatemplet, Gotlandsgatan 74
Tid: Huvudsakligen måndagar, tisdagar och onsdagar.
Pris: Sommarrabatt 1650 kr (ord. 1800 kr)

De alkemiska sessionerna går också utmärkt att göra per telefon och de är då på 1.5 timme och kostar 1250 kr.
Bokning: mail till katarina@alkemiskaakademin.se

Hjärtats väg – alkemiska privatsessioner

Nu erbjuds det åter en möjlighet för några deltagare att börja med alkemiska privatsessioner med Katarina Falkenberg som är alkemist och Sophiatemplets Översteprästinna.

Vi fördjupar oss tillsammans i det personliga hjärtats väg för att du ska kunna uppenbara din gyllene essens och på så vis kunna förverkliga dig själv och realisera din mission på jorden.

Vi arbetar under sessionerna med aktiv imagination, helig alkemi, studium, terapeutiska samtal och kraftfulla healing & energiövningar. Du bokar in dig på ett block om 3 dubbeltimmar och du ges uppgifter mellan gångerna.

Detta är ett komplement till våra utbildningar där du ges möjlighet att göra en personlig djupdykning in i den esoteriska lärans kraftfulla processer av transformation, frigörelse och heliggörande. Vi söker förlösa blockeringar och stagnation på olika nivåer så att du ska kunna utveckla din fulla kraft och få tillgång till dolda förmågor utifrån hjärtat i fokus ❤️

Dessa block med privatsessioner är också ett utmärkt komplement till dig som gått, går eller vill gå våra utbildningar för att få möjlighet till ett än mer personligt fördjupat arbete men är öppet för alla.

Anmälan: Maila lite information om dig själv och vad du eftersöker med denna transformativa process längs hjärtats väg

Upplägg:
Bokning av tre dubbeltimmar. Huvudsakligen måndagar, tisdagar och onsdagar. Kvällstid är möjligt. Du kommer att ges uppgifter mellan gångerna. Sessionerna kan även ske per telefon om du har lång resväg.

Kostnad: 4950 kr för 6 konsultationstimmar fördelade på 3 tillfällen (exklusive moms för företag). Betalas in på Sophiatemplets konto i SEB: 5231 11 707 67
Vid behov kan delbetalningar göras på 1650 kr per session.

Plats: Gotlandsgatan 74 nb

Maila: katarina@sophiatemplet.se om du är intesserad!

Kontakt med din heliga skyddsängel – sessioner

Katarina erbjuder nu individuella sessioner kring angelologin och änglakroppens alkemi.

För dig som vill fördjupa dig i det esoteriska arbetet med din egen heliga skyddsängel på tu man hand med Sophiatemplets översteprästinna Katarina Falkenberg.

Under dessa sessioner kommer vi tillsammans genom aktiv imagination, angelologi, alkemiska energiövningar och transformation av de subtila kropparna lägga grunden till ett heligt förbund med din egen skyddande ängel.

Grunden i dessa sessioner liksom andra konsultationer på Sophiatemplet är att du själv ska utveckla dina egna förnimmelseförmågor och din egen angeliska kraft så att du genom gnosis och egna uppenbaranden kan stärka bandet med din heliga skyddsängel. Alkemisk transformation av astralkroppen och transfiguration av eterkroppen bidrar till denna process.

Tid: 1.5 timme på huvudsakligen måndagar, tisdagar och onsdagar. Kvällstid är möjligt.

Kostnad: 1300 kr per session (exklusive moms för företag).

Plats: Gotlandsgatan 74 nb

Är du intresserad så maila till: katarina@sophiatemplet.se

Tro, hopp och kärlek,
Katarina Falkenberg

Tidigare liv och existensen däremellan – sessioner

Katarina erbjuder nu djuplodande sessioner där du med varsam och erfaren vägledning kan uppenbara tidigare inkarnationer och även existensen mellan liven på jorden.

Genom att åter minnas själens ofta långa resa på jorden och dess många nedstigningar i materian och även lärdomar mellan liven kan du få en större helhetsbild av varför saker skett och sker i ditt nuvarande liv. På så vis kan du också lösa ut och träda bortom de karmiska läxor och mönster som präglat dig sedan en lång tid för att uppenbara just din själs unika mission.

Vi börjar sessionen med ett kortare samtal kring vad som just nu är aktuellt för dig och vilka mönster och problem i ditt nuvarande liv som du önskar komma till rätta med och lösa ut.

Regressionen sker genom aktiv imagination, som är en guidad visualiseringsteknink under djup avslappning.
Energi- och andningsövningar och healning börjar sessionen för att frigöra blockeringar, öka energiflödet samt aktivera de subtila kropparna.

Genom bistånd av vägledare på andra sidan hinnan och genom ditt högre jag, kan du färdas både djupare in i ditt eget väsen likväl som till till andra tider eller bortom rumstiden.

Sessionen tar ca 2.5 timmar och det är att rekommendera att du planerar en lugn tid för dig själv efteråt då det kan vara både underbart men också ganska omtumlande att åter få tillgång av så mycket mer av sig själv som behöver tid att integreras.

Tidigare erfarenhet från mediatation och visualisering är en fördel!

Du kan boka in dig på en enstaka session för en djuplodande resa in i dig själv där ditt högre jag och gudomliga krafter bistår för att lyfta fram just det som är mest aktuellt för dig att ta itu med, transformera, hela och återföra till ditt nuvarande liv.

Om du vill uppenbara kedjan av inkarnationer och existensen med dess lärande emellan liven, är 3 sessioner att rekommendera. På så vis kan du samla den förlorade etern från en längre tid och se inkarnationsväven ur ett större perspektiv. Härigenom kommer underbara tillämpningar och du kan åter åtnjuta de gåvor som just din själ kan använda sig av för att fullfölja den mission du kommit till jorden för att utföra.

Sessionerna hålls på Sophiatemplet under vägledning av Katarina Falkenberg som arbetat med imagination och heliggörande alkemiska sessioner sedan 2005.

Plats: Sophiatemplet, Gotlandsgatan 74
Pris: 2300 kr för en session på 2.5 timmar.
5900 för bokning av 3 sessioner på 2.5 timmar.
Moms tillkommer för företag
I samband med tidsbokning görs en inbetalning till Sophiatemplets konto i SEB: 5231 11 707 67

Sessionerna sker huvudsakligen dagtid men kvällstid är möjligt.
För bokning maila: katarina@alkemiskaakademin.se eller sms katarina på 0735931415

Hjärtligt välkommen!
Katarina

Terapeutiska konsultationer

FÖRVANDLA DINA DEMONER TILL ÄNGLAR

Dürer - MelancholiaALKEMISK TERAPI

Alkemisk terapi handlar om att läka och heliggöra själen med hjälp av kraftfulla metoder från världens äldsta visdomslära. Vi arbetar med alkemisk djupanalys, energihealing och aktiv imagination (en vägledd meditationsteknik för djupa transformationer och läkningsprocesser) så att själens förlorade skärvor kan återintegreras. I din själ finns råmaterialet till att skapa ett liv i mening, kärlek och överflöd som är ett resultat av att kropp, själ och ande är i samklang – det alkemiska bröllopet. Alkemisk terapi är en upptäcktsresa till ditt autentiska Själv, med vilket du kan skapa ett liv bortom begränsningar, i enlighet med din själs djupaste önskan, så att din fulla potential kan manifesteras i ett gyllene liv.

KABBALISTISK TERAPI

Kabbalistisk terapi påminner om den alkemiska, med skillnaden att verktygen hämtas från den  kabbalistiska vishetsläran. Den erbjuder stora möjligheter för individer som önskar arbeta med och vidareutveckla själsliga och andliga nivåer och integrera dessa i kroppen och vardagslivet, oavsett personligt trosuppfattning. En eller flera konsultationer kan lösa upp blockeringar, klargöra intentioner, rikta viljekraft och balansera psykets och själens olika skikt.

ALKEMISK VÄGLEDNING

Under en alkemisk vägledningssession använder vi de alkemiska verktygen för att åstadkomma en positiv livstransformation. Du vägleds i arbetet mot utökad självmedvetenhet så att du kan återfinna din livsvision och frigöra sin livspassion. Med alkemins gyllene kompass vägleds du till att navigera insiktsfullt genom livets alla skeenden och kan därmed frigöra din skaparkraft så att du expandera till den storhet – till det guld – som du i sanning är.

SAMTALSTERAPI I PSYKOSYNTES

Terapi enligt psykosyntesmodell innebär att arbeta med en positiv människosyn och eftersträva en ökad medvetenhet om det mänskliga psyket och dess relation med kropp, själ och ande, dåtid, nutid och framtid. Traditionella terapisamtal, meditationer och drömarbete syftar till att utveckla det sanna jaget och stärka dess viktigaste redskap—viljan.

Ring gärna för mer information och tidsbokning.

Plats: Gotlandsgatan 74, Stockholm

För bokning av alkemiska sessioner med Katarina:
katarina@alkemiskaakademin.se, 073-593 14 15

För bokning av kabbalistisk terapi eller psykosyntesterapi:
tommy@alkemiskaakademin.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *