Alkemiutbildning 2024-2027

Alkemiska Akademin startar hösten 2024 återigen vår mycket uppskattade treåriga  utbildning i alkemi. Det är en djuplodande utbildning med en liten grupp där du kan utveckla din gyllene potential och uppenbara dina gudomliga förmågor. Efter tre år invigs du till alkemiska mästare-graden.

Den senaste kursen blev snabbt fullbokad så boka din plats snarast!

Alla deltagare får den i handeln slutsålda första utgåvan av vår stora alkemibok Alkemi – det gudomliga verket som kursbok!

År 1: Fyra helgmoduler under ett år som lär ut grunderna i det alkemiska magnum opus.
Prima materia, alkemins fyra utvecklingsfaser, alkemins historia och filosofi. De tre principerna svavel, merkur och salt. Inspiration, intuition och imagination.

Modul 1: 21-22 september 2024.
Modul 2: 23-24 november 2024.
Modul 3: vt 2025
Modul 4: vt 2025

År 2: Fyra helgmoduler som fördjupar kunnandet kring alkemins planeter och operationer och uppenbarar själens prima materia. Avancerad alkemi kring de alkemiska bröllopen. Arbete med eter- och astralkroppen och den begynnande egyptiska odödlighetskroppen.

Modul 5: ht 2025
Modul 6: ht 2025
Modul 7: vt 2026
Modul 8: vt 2026

År 3: Fyra helgmoduler med avancerad alkemi kring de alkemiska kropparna/stenarna. Den himmelska prima materian och de vises sten. Corpus Glorificatum, odödlighetskroppen och människan som den levande stenen. Invigning till den alkemiska mästare-graden.

Modul 9: ht 2026
Modul 10: ht 2026
Modul 11: vt 2027
Modul 12: vt 2027

Varje helgmodul kostar 3400 kr (exklusive moms för företag) och betalas i anslutning till varje modul.

År 1 med fyra moduler:

 • Grundläggande kunskap i det alkemiska arbetets utveckling genom de fyra faserna. Arbete med alkemins fyra faser – Nigredo, Albedo, Citrinitas och Rubedo – beskriver livets utvecklings- och individuationsresa från tillvarons djupaste mörker till dess absoluta fullbordan i De vises sten.
 • Förståelse om och aktivering av den alkemiska hemliga elden.
 • Prima materia.
 • Kunskap om och att aktivt kunna arbeta med de tre alkemiska principerna.
 • Förståelse om hur själens kvaternitet skapar det hela Självet.
 • Att kunna skapa och arbeta i det inre alkemiska rummet genom aktiv imagination.
 • Insikt i alkemins viktigaste begrepp och principer för att själv kunna tolka alkemiska verk.
 • Alkemins begreppsvärld, historik och grundläggande filosofi.
 • Meditation, aktiv imagination och drömalkemi.

År 2 med fyra moduler:

 • Arbete med alkemins planeter och operationer och uppenbarandet av själens prima materia.
 • Alkemins fördjupade filosofi och metafysik
 • Arbete med eter- och astralkroppen och den begynnande egyptiska odödlighetskroppen.
 • Egyptisk alkemi.
 • Hieros gamos
 • Skapelseoperationerna i makrokosmos och mikrokosmos.
 • Genomgång av det alkemiska stora verket – Opus Magnum.
 • Fördjupat arbete med den inre alkemiska salen.
 • Hermes Smaragdtavla – Mönstret för skapelsen.
 • De tre alkemiska bröllopen

År 3 med fyra moduler:

 • Avancerad alkemi kring de alkemiska kropparna: blykroppen, silverkroppen , änglakroppen och guldkroppen.
 • Det alkemiska bröllopet.
 • Palingenesierna; de stora pånyttfödelserna.
 • Alpha & omega.
 • Den himmelska prima materian och De vises sten.
 • Corpus Glorificatum, odödlighetskroppen och människan som den levande stenen.

Hjärtligt välkommen!
Katarina & Tommy
Alkemiska Akademin

Utbildningsinformation

Plats: Gotlandsgatan 74, Stockholm
Tider: Lördag 11-18, Söndag 10-17
Glutenfritt fika och utbildningsmaterial ingår i kursavgiften.

Anmälan: info@alkemiskaakademin.se som följs av en inbetalning av 2000 kr till bg 5061-6168 som dras av från kursavgiften på sista modulen. Vid sjukdom eller annat frånfälle söker vi gemensamt finna lämpligt sätt att ta igen missad undervisning till samma kostnad som modulen.