Praktisk alkemi 2024

inom växtriket, djurriket och änglariket

Nästa helgutbildning sker 24-25 augusti 2024

kopparsvanenmerkurius elixir

Detta är utbildningen för dig som vill lära dig den alkemiska konsten i att tillverka och bereda örtelixir samt deras användning för mänsklig transformation och transmutation.

Workshopen fokuserar på det teoretiska och praktiska arbetet inom örtalkemi. Vårt alkemiska arbete sker i Malmgårdens natursköna miljö (vid Vitabergsparken, Skanstull) där vi har tillgång till örter och utrustning enligt gammal praxis. Målet är att besitta goda kunskaper om växtalkemins nobla konst och alla deltagare får bereda ett eget elixir. Vi fördjupar oss också i elixirens och de alkemiska principernas verkan inom människan och hennes gudomliggörande därigenom. Många av alkemins stora mysterier kommer här åskådliggöras och förverkligas.

Sammantaget är det en helt unik utbildning som lämpar sig för alla som önskar fördjupa sig i skapelsens, människans och naturens förädlingsmysterier.

Hjärtligt välkommen!

Innehåll

planetelixir

Introduktion och alkemisk basteori

 • Örters läkande förmåga
 • Korrespondenslära
 • De tre alkemiska principerna: Svavel, Merkur, Salt
 • Utrustning
 • Altare
 • Inre och yttre vägledare
 • Konsekrering
 • Sol & Luna

Växtriket: Praktik örtelixir; Sol & Luna

 • Det gröna lejonet
 • Den alkemiska gudinnan magisktträdSophia
 • Kraftplatser (bön, portaler)
 • Preparation av altare
 • Plockning av örter samt beredning
 • Tillverkning av alkemisk Merkur enligt gammal praxis
 • Processen med tinkturens Svavel
 • Drömarbete

Det alkemiska bröllopet del 1

 • Demonstration av Saltets kalcinering
 • Ceremoniell konsekrering
 • Lejonets transmutation
 • Det vita och röda elixiret
 • Det alkemiska bröllopet del 1
 • Instruktion om arbetet med de 40 filosofiska dagarnasaltets kalcinering
 • Sammanfattning och avslutning

Djurriket: Människans alkemi

 • Betraktelser kring de 40 filosofiska dagarna
 • De tre alkemiska principerna; teori och praktik
 • Den hemliga alkemiska elden
 • Osiris, Isis och Horus elixir
 • Det alkemiska bröllopet del 2

Änglariket: Profeter och Profetissor

 • Timlighet och evighet
 • Örnens gluten och den vita himmelen
 • Blodets mystik och den röda jorden
 • Det röda lejonet
 • Opus magnum

Arbetsformer: Grundutbildningen är förlagd till en helg samt individuella uppgifter och distanshandledning via Internet.

Information

Examination: Närvaro under helgen och föreskrivet personligt arbete. Efter godkänd utbildning erhålls Alkemiska Akademins diplom.

Övrigt: Kursmaterial på svenska och fika ingår. Utbildningen har ett begränsat antal deltagare så vi rekommenderar en snar anmälan för att säkert få en plats. Helgen sker i samarbete med Sophiatemplet. Tidigare alkemiska kunskaper är ej nödvändiga.

Mötestid: helg 24-25 augusti 2024

Plats:

 • Stiftelsen Malmgården (vid Vitabergsparken, Skanstull)

Kostnad: 3400 kr

Anmälan: 1000 kr (återbetalas endast om kursen blir fullbokad eller ställs in), resterande summa betalas in senast 1 augusti 2024. Konto: Alkemiska Akademin bg 5061-6168.

Kontakta oss gärna för ytterligare information: info@alkemiskaakademin.se

absintaltareelixirsamling

www.alkemiskaakademin.se