Månadsarkiv: september 2014

Fama Fraternitatis R. C. 400 år

Fama Fraternitatis R. C. 400 års jubileum
– 400 år sedan rosenkorsmanifesten utkom 1614-1616

Seminarieföredrag av Nils-Johan Malmquist, Susanna Åkerman, Sergeij Almstedt,
Mikael W Gejel, Tommy Westlund, Katarina Falkenberg.

14.00 – 17.00 Seminarium
17.00 Mat och festligheter

Söndag 5 oktober kl. 14.00.

Arrangeras av Lectorium Rosicrucianum, Bergsrådsvägen 92, baksidan, Bagarmossen.
Anmälan genom insättning av 100:- på pg 855321-6 (mat & kaffe ingår).

OBS – begränsat antal platser. (pdf flyer)

Enhetens filosofi

Alkemi är en uråldrig visdomstradition som är mycket äldre än våra världsreligioner. Däremot finns den alkemiska läran uttryckt i vår religioners inre, hemliga dvs. esoteriska lära. Du kan alltså arbeta med alkemi med såväl en kristen, judisk, muslimsk, buddistiskt som en agnostisk utgångspunkt. På så vis tjänar också alkemin till att förena människor som har en gnosisinriktning i sitt spirituella arbete och där egen erfarenhet och insikt i det absolutas mysterier är viktigare än blind tro och dogm. 

Inom alkemin kan vi fördjupa oss i Profetarketypen och Messiasarketypen för att nå djupare förståelse av alkemistens och människans möjligheter till gudomliggörande på jorden. Genom att studera både Islam, Kristendom och Judendom och se att alla dessa förmedlar olika aspekter av Profetskapet och Messiasrollen kan vi nå insikter i våra möjligheter och motstånd i vårt eget transformativa arbete.

Om vi tar Tempelriddarna som exempel – och då ber vi er vara uppmärksamma på att dessa inte var Rom-kyrkans korsriddare som slaktade heretiker – så sägs de inte bara ha kommit de alkemiska hemligheterna på spåren under sina utgrävningar av Jerusalems tempel. De menas också ha helgat Sophia, undvikit korset men framförallt haft nära samröre med sina muslimska riddarebröder. Det finns bara en sak som Vatikanen troligen tyckt mer illa om än det heligt feminina och det är denna broderlighet med andra religioner.

Den alkemiska traditionen möjliggör just en sådan samverkan mellan religiösa och kulturella gränser där de yttre religionernas olikheter endast är skenbar när man tränger djupare in i de gudomligas mysterier. Vi sänder därför våra varmaste alkemiska hälsningar denna höstdagjämning, i den kosmisk-jordiska balansen mellan ljus och mörker, till alla medvetanden, i den 3-faldigt heliga Sophias namn. 

Alkemiska Akademin erbjuder en transrationell skolning med fokus på integration där vi rör oss bortom det dogmatiska och egoistiska, bortom dualismens idé om att vi lever i separation. Vi ser universums motsatser, såsom ljus och mörker, ande och materia som komplementära principer vars integrering är en förutsättning för en helare och fredligare värld.

splendorsol

/2014-09-22