Distansutbildning i alkemi – det gudomliga verket

 1. En gyllene kompass till livets resa

Utbildningen lär ut de teoretiska och praktiska grunderna i alkemi – det gudomliga verket. Målet är att bli en alkemisk mästare i livets konst!
Du lär dig bemästra en uråldrig visdomstraditions verktyg för att förstå livets faser och uppenbara människans gudomliga potential. Genom separering, rening och återförening av våra inre maskulina och feminina kvaliteter, i dess ljusa och mörka aspekter, föds det gyllene barnet och den nya gudomliga människan.

Utbildningen följer den nyutkomna boken Alkemi – det gudomliga verket av Katarina Falkenberg och Tommy Westlund.

Ett block spinner över ett år och du kan gå upp till 3 år totalt. Du kan påbörja utbildningen när du själv önskar!

Utbildningen sker genom inspelade webinar och imaginationer och relevanta färgkapitel från vår bok samt bonusmaterial.

Första året har fyra moduler som kostar 1750 kr st (ex moms för företag) och betalas parvis, dvs två moduler i taget till priset 3500 kr. Anmälningskostnad är alltså 3500 kr för de första två modulerna. Totalpris för varje år/block är 7000 kr och rekommenderad tid är 1 år per block även om du helt kan göra det i din egen takt.

 

Block 1 (första året) med fyra moduler:

 • Grundläggande kunskap i det alkemiska arbetets utveckling genom de fyra faserna. Arbete med alkemins fyra faser – Nigredo, Albedo, Citrinitas och Rubedo – beskriver livets utvecklings- och individuationsresa från tillvarons djupaste mörker till dess absoluta fullbordan i De vises sten.
 • Förståelse om och aktivering av den alkemiska hemliga elden.
 • Prima materia.
 • Kunskap om och att aktivt kunna arbeta med de tre alkemiska principerna.
 • Förståelse om hur själens kvaternitet skapar det hela Självet.
 • Att kunna skapa och arbeta i det inre alkemiska rummet genom aktiv imagination.
 • Insikt i alkemins viktigaste begrepp och principer för att själv kunna tolka alkemiska verk.
 • Alkemins begreppsvärld, historik och grundläggande filosofi.
 • Meditation, aktiv imagination och drömalkemi.

Block 2 (andra året) med fyra moduler:

 • Arbete med alkemins planeter och operationer och uppenbarandet av själens prima materia.
 • Alkemins fördjupade filosofi och metafysik
 • Arbete med eter- och astralkroppen och den begynnande egyptiska odödlighetskroppen.
 • Egyptisk alkemi.
 • Hieros gamos
 • Skapelseoperationerna i makrokosmos och mikrokosmos.
 • Genomgång av det alkemiska stora verket – Opus Magnum.
 • Fördjupat arbete med den inre alkemiska salen.
 • Hermes Smaragdtavla – Mönstret för skapelsen.
 • De tre alkemiska bröllopen

Block 3 (tredje året) med fyra moduler:

 • Avancerad alkemi kring de alkemiska kropparna: blykroppen, silverkroppen , änglakroppen och guldkroppen.
 • Det alkemiska bröllopet.
 • Palingenesierna; de stora pånyttfödelserna.
 • Alpha & omega.
 • Den himmelska prima materian och De vises sten.
 • Corpus Glorificatum, odödlighetskroppen och människan som den levande stenen.

Arbetsformer:
Distansutbildningen sker genom webinarföreläsningar, färgkapitel från boken Alkemi – det gudomliga verket, inspelade imaginationer och individuella uppgifter samt distanshandledning via Internet.
Efter varje modul inlämnas svar på modulens frågeställningar. När dessa godkänts får man tillgång till nästföljande modul. I slutet på varje block redovisas en kreativ uppgift.

Examination:
När blockets fyra moduler är fullgjorda, redovisade och godkända erhålls diplom för godkänt block. Varje block motsvarar ett års studier på Akademins 3-åriga utbildning i alkemi.

Inga förkunskaper behövs.

Studietakten är fri. När man gjort klart första modulen får man tillgång till andra, etc.

Tid:
När som helst!

Plats:
Hela världen!

Anmälan:
Mail: info@alkemiskaakademin.se samt inbetalning av 3500 kr till bg. 5061-6168. Det ger tillgång till de första två modulerna (den andra när uppgifterna för modul 1 blivit godkänd).

Hjärtligt välkomna till er Alkemiska Akademi i etern,

Tommy Westlund & Katarina Falkenberg

Introduktion

1
Välkomsthälsning
2
Föreläsning: Alkemi, det gudomliga verket (del 1)

Alkemiska Akademin presenterar den alkemiska vishetstraditionen och några av dess viktigaste koncept och förmedlare.

3
Föreläsning: Alkemi, det gudomliga verket (del 2)
4
Introduktion
5
Välkomstquiz
8 questions
6
Helande imagination
7
Katarina presenterar sin väg in i de alkemiska och Sophianska vishetstraditionerna

Grundläggande

1
Översikt av alkemins historia

Den egyptiska och grekiska alkemin, Zosimos & Theosebeia, kinesisk och arabisk alkemi, västerlandets alkemi, Nicolas & Perenelle Flamel, alkemins renässans, Paracelsus, Jakob Böhme, Rosenkorset, Gualdi, Mary Anne Atwood, Fulcanelli, C G Jung, Julius Evola; Den alkemiska Isis, Hermes Trismegistos och Maria Profetissa.

2
Rutiner kring det alkemiska arbetet
3
Imagination och det alkemiska arbetets redskap

Alkemi handlar om att lära sig se bortom ytan och att genom­tränga det illusoriska skal av separation som det världsliga ögat och sinnet tolkar som verklighet. Därigenom kan den under­liggande essensen beskådas och förändringar eller trans­mutationer åstadkommas bland tillvarons olika nivåer. 

4
Det alkemiska rummet

Oavsett vilken form av alkemi som praktiseras behöver alkemisten kunna bruka ett eller flera alkemiska rum eller laboratorium. Dessa kan vara av både inre och yttre karaktär, beroende på arbetets art och fokus.

5
Grundläggande alkemisk imagination
6
Imagination: det alkemiska rummet
7
De alkemiska bönerna
8
Den alkemiska skapelsefilosofin

Prima materia

1
Föreläsning: Prima Materia
2
Prima materia
3
Prima materias praktik
4
Imagination: Den alkemiska fontänen
5
Imagination: Den svarta madonnan

Nigredo

1
Föreläsning: Nigredo
2
Människans transformation från nigredos bly
3
De tre alkemiska principerna
4
Nigredos praktik
5
De kämpande vilddjuren
6
Operation: Gichtels basövning

Frågeställningar och redovisning av modul 1

1
Frågeställningar och redovisning av modul 1
Du behöver registrera dig manuellt genom att först trycka på kursen, därefter trycka på den gröna ”get now” knappen. När nästa ruta kommer upp, klick på ”Register”. Det är viktigt att du inte är på sidan/fliken login utan på register. (De två flikarna sitter bredvid varandra.) När du trycker på "register" så ska du fylla i följande uppgifter: login: ditt användarnamn, förslagsvis förnamn och efternamn. email: din mailadress Lösenord: ett lösenord du väljer själv Ibland behöver man kryssa i att man godkänner hur sidan hanterar dessa uppgifter. Kryssa i ”I agree with”. Tryck därefter igen på “get now”. Du kommer då se en ruta att betala in till vårt bg. Tryck på ”offline payment” och sedan ”Purchase”. Där står att kostnaden 3500 kr ska betalas in till vårt bg. Skicka oss gärna ett mail när du har gjort det. Därefter kommer vi få en notis och kan godkänna dig som deltagare, varefter du får tillgång till hela modul 1, och sedan modul 2 när uppgifter är insända och godkända! Hör av dig om något inte fungerar/är oklart till info@alkemiskaakademin.se Ps. Du skall inte registrera dig på wordpress-sidan utan på anmälningen för distansutbildningen enligt ovanstående!
Plattformen är testad på mac och pc samt på android och iphone. Du behöver kunna se mp4-videos och läsa pdf-filer i Acrobat 7 (vilket i stort sett alla moderna datorer och mobiltelefoner kan). Är du osäker på din enhet kan du pröva med den första föreläsning som finns som preview.
Nej. Alkemi en gnosistradition som bygger på att erfara, skärskåda och integrera upplevelser. Det viktiga är alltså inte vad man tror på utan vad som upplevs, vilken förståelse det kan bringa en och hur förståelsen kan appliceras på livet. Alkemi har alltid använt sig av ett religiöst bild- och symbolspråk men är i sig en naturfilosofi och metafilosofi som både går att studera i sig själv samt applicera på valfri religiös, filosofisk eller psykologisk tradition. I enlighet med alkemins tradition använder vi av oss arketyper som enhet, en levande natur, dualitet, kropp, själ och ande, himmel och materia, maskulint och feminint, fyra element, kvintessens, sju metaller, planeter och medvetandetillstånd, medhjälpare och motståndare, änglar och demoner mm. Alla dessa har fysiska korrespondenser och själsliga motsvarigheter som återspeglar de andliga arketyperna. De kan uttolkas och användas från materiella, psykologiska, själsliga, filosofiska, andliga och metareligiösa perspektiv. Det absolut viktigaste är att tillåta sig att ha ett öppet sinne och förstå arketypen utifrån sitt eget liv.
Vårt syfte med boken är att den ska vara tillräcklig för att alkemins filosofi och praktik ska kunna förverkligas i ens liv. Likväl kan det vara betydligt enklare att följa en studiedisciplin i den form som vår distansutbildning förmedlar. Du får då även personlig feedback från oss i det egna arbete. Färgkapitel från vår bok kompletteras även med inspelade imaginationer och annat bonusmaterial.
Nej, allt material ingår. Du får färgkapitel ur vår bok Alkemi - det gudomliga verket samt annat relevant material för ditt arbete.
Nej, även om hela utbildningen är på tre år så bokas endast två moduler i taget. Vill man inte fortsätta efter första året så bokar man helt enkelt inte fler moduler därefter.
Om du inte önskar fortsätta utbildningen under modul 1 så återbetalar vi 50% av din anmälningskostnad.
En distanskurs är perfekt för dig som vill kunna studera när och var du vill. Du läser din kurs via vår webbaserade utbildningsplattform och bestämmer själv när du läser och utför kursuppgifterna. Varje modul har en tydlig struktur med videoföreläsningar, instuderingsmaterial och praktiska övningar. Du får dock tillgång till hela modulens material och uppgifter och kan alltså själv välja i vilken ordning du önskar utföra uppgifterna. En modul har en uppskattad studietid av ca tre månader att slutföra. Du kan dock själv välja en snabbare eller långsammare studietakt. För att bli godkänd på modulen krävs att modulens inlämningsuppgifter sänts in och godkänts. Du får personlig feedback och har kontakt med dina lärare via plattformen. När du blivit godkänd får du tillgång till nästa modul.

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Course available for 600 days
Enrolled: 36 students
Duration: 500
Lectures: 26
Level: Beginner
Distansutbildning i alkemi – det gudomliga verket