Distansutbildning i alkemi – modul 3

En gyllene kompass till livets resa

Modul 3 (Citrinitas) i vår utbildning som lär ut de teoretiska och praktiska grunderna i alkemi – det gudomliga verket. Målet är att bli en alkemisk mästare i livets konst!

Modul 3 förutsätter att de två första modulernas uppgifter har utförts, skickats in och blivit godkända.

Du lär dig bemästra en uråldrig visdomstraditions verktyg för att förstå livets faser och uppenbara människans gudomliga potential. Genom separering, rening och återförening av våra inre maskulina och feminina kvaliteter, i dess ljusa och mörka aspekter, föds det gyllene barnet och den nya gudomliga människan.

Utbildningen följer boken Alkemi – det gudomliga verket av Katarina Falkenberg och Tommy Westlund.

Utbildningen sker genom inspelade webinar och imaginationer och relevanta färgkapitel från vår bok samt bonusmaterial.

Modul 3:

  • Bildföreläsning om den gula tredje fasen – Citrinitas
  • Studiematerial med övningar om Citrinitas filosofi och praktik
  • Läsmaterial kring alkemisk filosofi: Alkemins återlösning, Föregångare och motståndare och Kvaternitetsmodellen mm.
  • 2 inspelade imaginationer: Psyket och själens kvaternitet, Kvaternitetens energioperation
  • Studiematerial för övningar kring projektarbete, Den gnostiska kvaterniteten, De egyptiska kvaterniteten, Kaducéstaven mm.

Arbetsformer: Distansutbildningen sker genom webinarföreläsningar, färgkapitel från boken Alkemi – det gudomliga verket, inspelade imaginationer och individuella uppgifter samt distanshandledning via Internet. Efter varje modul inlämnas svar på modulens frågeställningar. När dessa godkänts får man tillgång till nästföljande modul. I slutet på varje block redovisas en kreativ uppgift.

Examination: När blockets fyra moduler är fullgjorda, redovisade och godkända erhålls diplom för godkänt block. Varje block motsvarar ett års studier på Akademins 3-åriga utbildning i alkemi.

Inga förkunskaper utöver de två första modulerna behövs.

Studietakten är fri.

Tid: När som helst!

Plats: Hela världen!

Anmälan: Mail: info@alkemiskaakademin.se samt inbetalning av 1750 kr till bg. 5061-6168. Det ger tillgång till den tredje modulen, förutsatt att modul två har blivit godkänd.

Hjärtligt välkomna till er Alkemiska Akademi i etern,

Tommy Westlund & Katarina Falkenberg

Citrinitas

1
Citrinitas välkomsthälsning
2
Rutiner kring arbetet med Citrinitas
3
Föreläsning Citrinitas
4
Citrinitas fas

Filosofi

1
Alkemins återlösning
2
Föregångare & motståndare
3
Kvintessensens djupstudium
4
Djupstudium av filosofernas menstrum
5
Kvaternitetsmodellen

Praktik

1
Citrinitas praktik
2
Imagination: Psykets och själens kvaternitet
3
Imagination: Kvaternitetens energioperation
4
Det gröna arbetet
5
Det röda lejonet
6
Oförlösta eller offrade projekt
7
Den gnostiska kvaterniteten
8
Den egyptiska kvaternitetens praktik
9
Kvaterniteten och kaducéstaven
10
Frågeställningar och redovisning av modul 3

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Enrolled: 16 students
Lectures: 19
Level: Intermediate
Distansutbildning i alkemi – modul 3