Katarernas skatt

Montsegur

I dag är det 770 år så när på en dag som de 200 katarperfecti den 16 mars 1244 offrade sig i elden nedan Montsegur! En trubadur som bevittnade det hela framförde en profetia om att efter 700 år ska Lagerträdet åter blomma i martyrernas aska. Under 1900-talet har också katarernas tradition åter kunnat blomma upp i människans medvetande efter det att läran så otäckt krossades av inkvisitionens hand. Montsegur sägs också ha varit den heliga graalens boning ända sedan Sophias vita duva släppte ner den i berget. Traditionen på Montsegur vävs också samman med det magiska Rennes le Chateau.
Katarmonument för att hedra de perfecti som dog
Rennes-le-Château är den mytomspunna byn i södra Frankrike där alla stora mysterietraditioner strålar samman. Byn sägs ha en ofantlig skatt som omtalas vara allt från förbundsarken, Maria Magdalenas lära/grav, Konungens grav, Jesu grav, den heliga graalens boning, Templeriddarnas skatt, Katarernas skatt, Visigoterenas guld, Merovingernas ättelinje till Salomos tempel. Rennes le Chateau är både känt och ökänt och omtalas i gamla liksom i nya legender.
Tour Magdala - Rennes le Chateau
Rennes le Chateau har en nära anknytning med graalsslottet Montsegur som var ett av katarernas sista fästen undan inkvisitionen på 1200-talet. Det var greven av Rennes, Ramon dÁniort, som år 1244 övervakade förhandlingen med Kyrkan om att ge katarerna mer tid för en sista ceremoni, innan borgen i Montsegur skulle intas av Inkvisitionens blodtörstiga män. Montsegur var ett av katarernas sista högkvarter och hade troligen låtit byggas på uppdrag av Esclarmonde de Foix som var en av katartraditionens stora ledargestalter. Esclarmonde blev i folkloristisk tradition nära sammanlänkad med Monsegurs vita duva som sägs vaka över den heliga graalen.

Montsegurs vita duva

Den tidsrymd som greven av Rennes och tempelriddarna framförhandlat, var just de dagar som behövdes för att fyra katarperfecti skulle kunna rymma med en skatt längs med den branta norrsluttningen på graalsberget Montsegur. Legender talar om att de ska ha flytt till Rennes le Chateau med den oerhörda skatten. Några dagar senare i mars 1244 gick de sista av Montsegurs 200 katarer sjungande in i inkvisitionens eldsbål. De visste att deras dyrbaraste skatt nu var i tryggt förvar.

Katarerna går sjungande in i elden

Vi minns er!

/2014-03-17