Det gyllene bröllopet är fullbordat!

CRC och budbärarängeln

Vilket bröllop i fredags afton! Tack alla som kom och firade med oss och till alla mystagoger och musiker som arbetat hårt och hängivet för denna urpremiär! Nedan följer en kort sammanfattning i bild och text av vårt rosenkorsdrama.

En bevingad ÄNGEL med lysande gyllene vingar träder fram bakom CRC. Hon bär ett pergamentbrev. Monas hieroglyphica symbolen projiceras i bakgrunden. CRC känner ängelns närvaro och förundras.

ÄNGELN reciterar brevet: ”I dag, i dag, idag, är kunglighetens bröllopsdag. Om du nåtts av vårt bud, och kallats av Gud, skall till berget du gå, med tre tempel uppå, där vårt bröllop skall stå… Giv akt och vakta, dig själv betrakta: om ej din själ är ren, du får av synen men, och otack blott där vinnes, om du för lätt befinnes. Hälsar Bruden och Brudgummen.”

ÄNGELN lämnar brevet till CRC som först nu ser ängeln.
BudbärarängelnÄNGELN pekar mot Monas hieroglyphica och säger: ”I detta tecken skall du segra!”

”Min konung och min Herre kär, som nu oss ganska nära är, liksom hans undersköna brud, som redan strålar i sin högtidsskrud. Med glädje har de sett var gäst, som anlänt till vår bröllopsfest.

 Ljusets ängel visar sig för CRC
CRC bevittnar kampen mellan ljusets och mörkrets ängel

LJUSETS ÄNGEL och MÖRKRETS ÄNGEL flyger in på scenen på vardera sida om CRC cirklande som universums två poler. CRC är vänd mot LJUSETS ÄNGEL. Musiken spelar kampen mellan ljus och mörker.

 Vägningen mot dygdens ballongerVägningen mot dygdens ballonger 2
CRC prövas mot det åttonde husets ballong

JUNGFRUN: ”Det har behagat min höga Kunglighet, att några av er har erkänt sin eländighet och kungligheten vill låta er motta belöning för det.” Leende vänd mot CRC: ”Har du också ställt dig under oket? Jag som trodde du var så väl förberedd!”

CRC tårögd.
JUNGFRUN: ”Ta av kedjorna!”

PAGE och HARNESKKVINNA tar av kedjorna, och CRC ställs för att kunna bevittna vägningen.

JUNGFRUN: ”… ty det kunde kanske gå dig bättre än mången annan förmäten som står här utan bojor”.

JUNGFRUN: ”Den som på denna våg sig väger, men inte rätta tyngden äger, han snart en vådlig luftfärd gör, och skrattas ut av alla som sig bör.”

JUNGFRUN ger HERMES dygdballongerna.

HERMES: ”Dygden måste ha förkroppsligats genom livets handlingar, annars väger man för lätt. Detta är mars insegels prövning och gåva, ett brinnande svärd som skär genom illusioner och falska begär…”

Hermes med de sju dygdernas ballonger

Ordens ImperatrixOrdens Imperatrix 2

JUNGFRUN niger och talar: ”Allernådigaste Stormästarinna. Dessa herrar har till ära för Vårt Kungliga majestät och under fara för liv och lem begett sig hit, för att kunna sprida glans över era riken och länder. Härmed har jag i ödmjukhet velat presentera dem för eder, med underdånig bön om att ni vill fritaga mig från mitt värv.” Hon lägger därefter sin lagerkrans på golvet.

ATLAS träder fram och talar i IMPERATRIX namn: ”Deras kungliga majestät gläder sig storligen över att ni har kommit, och försäkrar var och en om sin kungliga nåd. Också med din, kära Jungfru, är hon tillfreds och ämnar av denna anledning ge dig en konungslig utmärkelse. Stormästarinnans mening är dock att du även idag skall ta dig an dem, eftersom de har stor tillit till dig.”

JUNGFRUN tar upp lagerkransen igen.

ALLA intonerar: ”IAO OIA EUI”

HERMES: ”Varen ni alla välkomna in i Solens hus, där komedin, dansen, konsten och äran lyser upp och vederkvicker människans själ…”

Imperatrix förbereder sig att offras

Imperatrix har offrat sig självImperatrix död skall bringa liv till många

IMPERATRIX & ATLAS tar på sig svarta dräkter, vilket åtföljs av ALLA på scenen. JUNGFRUN binderIMPERATRIX ögon med svart sjal. PAGEN breder ut liksvepning på golvet.

Den svartbeklädda BÖDELN kommer ut med mörk huva och offersvärd/dolk. PAGEN lägger IMPERATRIX på offerduken. BÖDELN skär halsen av henne, under ett skarpt ljud. PAGEN har en bägare vid sidan om som fångar upp hennes blod, och lyfter detta högt för att visa publiken.

PAGEN: ”Kunglighetens blod”.

CRC: ”Så snart kungligheten hade halshuggits gick bödeln ut igen, åtföljd av en annan som strax utanför dörren högg huvudet av bödeln, varpå han tog huvudet med sig in i ett skrin. Detta tycktes mig sannerligen vara ett blodigt bröllop, men eftersom jag inte visste vad som skulle ske, fick jag försöka ta mig samman och avvakta utvecklingen.”

JUNGFRUN: ”Det mänskliga livet ligger nu i er hand, och om ni följer mig, skall denna död ge liv åt många.”

Venus hemliga mysterierit

HERMES viskar till publiken: ”Vi träder in i Solens hus, vårt hjärta, för att möta våra inre gudomar som solen och månen i balans. Men, är vi redo att offra våra inre bilder av gudomligheten, då bilderna endast kan vara avbilder av den Stora verkligheten? När vi träder bortom själens ljus och mörker och offrar dess dualism öppnar sig vägen in i den heliga brudkammaren… Vi måste dö i livet för att leva bortom döden. Memento Mori – betänk döden. Då kommer Sol Niger – den svarta solen att leda oss till Venus portal…”

PAGEN: ”Eftersom de kungliga herrskapens ännu sover, har jag intet att frukta.” De öppnar dörren försiktigt på glänt.

Draperierna dras då undan och i Venus grotta åkallas Venus innerligt och lidelsefullt avJUNGFRUR/PRÄSTINNOR. Den åkallande hymnen avslutas med: ”När ditt träds frukt är helt förmultnad, då skall du vakna och bli mor till en konung.”

(CRC & PAGEN får alltså skåda en hemlig mysterierit som bereder Venus uppvaknande.)

Solvikskolans musiker

Solviksskolans musiker under ledning av Ulf, Per och Helena hade skapat en helt kongenial klangvärld till hela mysteriespelet!

Månens sfär i Olympens alkemiska torn

Månens planetbanér lyfts!

HERMES: ”Känn in er kropp, er visdom och dårskap, vetskap och okunnighet, och intonera tillsammans vokalen A för att träda in i Månens sfär.”

ALLA intonerar vokalen ”A”. Månsigill etc projiceras på scenen.

SCENMAGIKER invokerar: ”Gabriel.”

JUNGFRUN: ”I roten av vårt väsende känner vi Månens kärlek, och höjer därifrån livsträdets kungsek.”

JUNGFRUN & HERMES: ”Genom Gabriel, gudomens styrka, till vars ära vi bygger kärlekens kyrka.”

Stämningsfull lyra som går att tala till.

 

JUNGFRUN: ”Vi är nu i månens sal där örter bereds till vår heliga tinktur!” De sätts i arbete av JUNGFRUN &HERMES med att krossa och urlaka örter till tinkturer.

Den alkemiska fågelns uppvaknande

Albedos vita dans

Albedos vita svandans

Citrinitas fågel

JUNGFRUN utropar: ”Detta är glädjens tid! Det som var dött har transformerats i universums dans i vårt kärl, genom det svarta nigredo, det vita albedo och nu glänsande på nytt i citrinitas påfågeldans. Men verket är långt från fullkomnat för fågeln måste förlora vingarna och tvättas i det eldiga vattnet genom mars renande eld.”

Citrinitas påfågel tappar sina vingar

FÅGELN får bada och blir av med alla vingar av PAGEN.

CRC: ”Åh, han tappar alla sina fjädrar och blir lika naken och slät som ett nyfött barn.”

JUNGFRUN: ”Detta blåa vatten är nu nådeblodet som för in i Jupiters rike.”

ÅGELN dansar ’Rubedo: den fulländade Fenix dans’ till musik som åskådliggör fullkomnandet i eldens rening. Därefter lägger den huvudet på boken vid graven och halsen skärs av till skärande ljud. FÅGELN sveps igen.

JUNGFRUN/HERMES: ”Vår Stormästarinna har genom alkemins död, pånyttfödelse och bröllop återuppstått som den gudomliggjorda hermafroditen, som är vår Ordens nya Stormästare!”

JUNGFRUN & HERMES: ”Alkemisternas stora verk är fullbordat!”

ATLAS: ”Som belöning är ni alla utnämnda till Riddare av den Gyllene Stenen.” De bekläds med gula kåpor.

HERMES: ”Minns att Konsten är naturens prästinna, och naturen är tidens dotter. Alla som vill kan nu i djupet av sitt hjärta svära en ed att tjäna det mest heliga.”

Rosenkorset projiceras stort. Rosenkors musik som förenar maskulint och feminint spelas kort.

HERMES, JUNGFRUN & IMPERATORN dubbar CRC.

CRC dubbas till riddare av den gyllene stenen

JUNGFRUN: ”Jag prisar dig Christian Rosenkors (för CRC upp) och alla er kära publik, för vårt gemensamma arbete i kropp, själ och ande…”

HERMES: ”… som spunnit Ariadnes röda kärlekstråd till mänsklighetens och skapelsens heliggörande.”

JUNGFRUN: ”Så att vi alla kan förena Rosen och Korset och bli till det levande Rosenkorset.”

JUNGFRUN & HERMES: ”Låtom oss dricka det alkemiska bröllopets elixir och sedan fortsätta vårt gästabud ute i salongen! Och för er som vandrar hem i natten tackar vi innerligt för ert deltagande och önskar att visdomens klara låga lyser upp er väg, nu och för all framtid, i evighet!” AMEN

Regi & Manus: Alkemiska Akademin: Katarina Falkenberg & Tommy Westlund

Produktion: Alkemiska Akademin i samarbete med Göran Fant och Ytterjärna Kulturhus

Medverkande mystagoger: Micael Carreras, Erika Dickmark, Katarina Falkenberg, Göran Fant, Mikael W Gejel, Christian J Kovacs, Morten Sørensen, Tommy Westlund och Susanna Åkerman.

Medverkande musiker: Björn Svensson, Ulf Wätte, Pär Ahlbom, Helena Wätte, Hanna Modig, Maria Sailer och Bert Enge Berggren.

Stort tack till Peter de Voto och Antroposofiska sällskapet för att ni upplåtit ert vackra kulturhus till detta arrangemang och till Ville som bringat ljusalkemi in i vårt verk. Tack också för de gula rosorna!

Akademins två regissörer vill verkligen tacka och lyfta fram den kongeniala musik och klangvärld som Solviksskolans musiker och sångare skapat! Under ledning av Ulf Wätte, Pär Ahlbom och Helena Wätte som med sitt team: Maria Sailer, Bert Enge Berggren och Hanna Modig skapade de en fantastisk sfärernas musik bakom publiken där de stod på egen begäran… På så vis minskade gränsen mellan publik och scen vilket var allas vår intention genom hela mysteriespelet. Solviks kvinnliga sångare var på scenen och förgyllde under åkallan till Venus!

Akademins husmusiker Björn Svensson hade komponerat stämmor till sångerna i vårt drama som var komponerade av Katarina Falkenberg.

Tack till Freja Falkenberg, Marina Solbär och EwaMaria Roos mfl för era foton!
Och ett stort och innerligt tack till alla som kom och deltog som publik i mysteriespelet! Vi ses kanske om 400 år igen…
program-mysteriespel-2016_page_2