SION:s Mysteriespel

Under högtiSjälens pentagramdliga och innerliga former, inte utan en viss komik, firade vi vårt andra Egyptiska Mysteriespel.

Ackompanjerat av St Germains vackra 1700-tals musik, inleddes aftonen med två magikers arbete med att öppna portalen mellan det jordiska och himmelska. Detta utfördes enligt St Germains triangulära bok, som förmodligen för första gången sedan 1700-talet hade dechiffrerats till dess riktiga änglahierarkier och namn. Som ett resultat av operationen blev de slutligen invigda av den i materian fördolda feminina världssjälen, och änglar uppenbarade sig för de dödligas ögon och bringade visdom…

Med denna visdom öppnades prima materian, urprincipen, och den stora modern födde så fram ljus och mörker manifesterade genom Egyptens gudomliga syskonskara – Set, Isis, Osiris och Neftys – SIONs hemlighet. Själens och skapelsens mytologiska resa från det enda till det enda gestaltades i ett initiatoriskt drama, där åskådarna blev deltagare i själens splittring och mångfald. Som kulmination öppnades den fördolda portalen av de två gudinnorna och möjliggjorde ljusets och mörkrets, anden och materiens, drottningen och konungens återförening i det alkemiska bröllopet.

Stort tack till alla deltagare som hjälpte till att göra det till en oförglömlig afton!

Isis, Anden, Set, Osiris och NeftysEviga och återuppståndna gudomarMagiker i greve St Germains traditionSjälens väktarinnorDe tre nornornaDen röda och den svarta...