Litteratur på svenska

Alkemisk och esoterisk litteratur

Inre alkemi – människans transformation från bly till guld

Alkemi, i alla dess aspekter, kan  anses utgöra grunden för världens mysterietraditioner som tror på och arbetar med transformationsprocesser. Den eftersträvar en erfarenhetsbaserad kunskap om relationen mellan Gud, människan och naturen, vilket mikrokosmiskt motsvaras av anden, själen och kroppen. Sådan kunskap om själva skapelsens matris, dess exoteriska och esoteriska lagar, möjliggör att alkemisten både kan be och arbeta, ora & labora, för en mindre och större transmutation och regeneration. Genom att uppleva hur den inre världen korresponderar med den yttre världen, och mikrokosmos med makrokosmos, kan alkemisten sålunda påverka bägge.

I boken beskrivs den alkemiska historiken, filosofin och den inre alkemins grundläggande praxis.

Första upplagan slutsåld. Reviderad, omskriven och utökad upplaga har getts ut 2018 på Arca Dei förlag.

Hjärtats alkemi – den hemliga och uppenbarade läran

Längs med hjärtats väg finns en röd tråd som för människan in mot centrum av det egna väsendet, under resan genom jordelivets vindlande och ofta snåriga livslabyrint. Den röda tråden vävs av kärlek, mod och tålamodig visdom och har utvecklats och förvaltats av de som älskar Sophia – de sanna filosoferna.

I den här boken för vi samman dessa profeter, väktare, andliga utövare, konstnärer och mystika förkunnare av den hemliga läran om en tidlös kärlekens kyrka. De som av hela sitt hjärta och ofta med livet som insats eftersökt en hjärtats apokalyps, där pansarhårda kluster av vrede, rädsla och ignorans faller av så att hjärtat kan flamma upp av en helig eld och skina som ett klart ljus i mörkret. Då, i djupet av hjärtats brudkammare, sker den mest heliggörande alkemi då Gud och människa blir till ett enda rosenprytt och flammande hjärta.

Första och andra upplagan slutsåld. Reviderad, omskriven och utökad upplaga har getts ut 2019 på Arca Dei förlag.

Alkemistens Röda Längtan

”I denna roman vägleder oss Katarina Falkenberg steg för steg genom de alkemiska mysterierna, där huvudbudskapet – enhet inom sig och med alla – också är en hörnsten i skapandet av en fredlig värld.” – Deepak Chopra

Alkemisten Mina är djupt skakad efter en serie omtumlande möten med sig själv. När den trygga vänskapsrelationen till Jan också börjar bli komplicerad, beslutar hon sig för att följa sin ingivelse och resa till mayaindianernas Mexico. Hennes längtan efter att skapa alkemisternas mytomspunna de vises sten leder henne in i Chiapas djungel och till storslagna pyramider, på jakt efter hemligt nedtecknad alkemisk visdom. Hon blir snart varse att hon är något revolutionerande på spåren. Drömmen om de vises sten eller det röda guldet, ligger inte längre i en avlägsen framtid. Men någon försöker stoppa henne…

Alkemistens röda längtan är en magisk resa genom den alkemiska mystikens svindlande labyrinter och mäktiga metaforer för inre transformation och själslig pånyttfödelse. Romanens djupa insikter är något som många intuitivt delar och som man skulle önska att i vår tid av turbulens fler ska göra till sina.

Pris 179 kr.

Alkemiska Akademins Förlag erbjuder följande områden och titlar:

Alkemiska klassiker på svenska

Introducerade, översatta och kommenterade av Tommy Westlund.

Lambsprings bokLambsprings bok & Lambsprings alkemiska process (nyutgåva 2010)

Lambsprings bok är ett kort och poetiskt alkemiskt traktat skrivet på vers, som framför allt är känt utifrån dess emblematiska bilder. Denna svenska utgåva är unik i det att den baseras på den tyska originalutgåvan, när alla andra till dags dato versioner utgår från Barnauds latinska översättning i ett eller flera led (med gradvis växande disparens från originalets lydelse) . Boken visar hur den materiella världens drake kan överkommas, hur kroppen skall upplösas för att den, renad och pånyttfödd, kan ta sin rättmätiga plats på tronen och därefter balanseras med den renade anden och själen, för att återspegla den gudomliga treenigheten.

Som komplement till en andlig tolkning ingår även Lambsprings alkemiska process, en gammal laboratoriebeskrivning av Det stora verkets fullbordande utifrån Lambsprings bok, vilket erbjuder nya och djupa insikter kring många av alkemins stora mysterier.

Pris 125 kr.

Solens och månens barnSolens och Månens hermafroditiska barn

Detta är en mycket innehållsrika skrift, som med sitt kompakta språk i text och bild omfamnar hela alkemins opus. Utifrån författarens egna ord lärs här två saker ut som alla filosofer håller tyst om, nämligen det filosofiska kaoset eller alkemins mytomspunna prima materia, hur den skall mottagas och bearbetas, och den hemliga eldens secretum secretissimum. Det är dock inte fråga om att blott lära sig kemiska recept eller att bli varse arketyper i psykets många skikt. Detta är den konungsliga vägens alkemi, som berör naturens och tillvarons djupaste mysterier och alltså både handlar om yttre och inre skeenden, och det medium som transcenderar polariteter och upplöser dualismens illusion.

Pris 125 kr.

TrinosophiaTrinosophia—den högst heliga trefaldiga visdomen

Sagd att vara författad av den mytomspunne greven St. Germain, även om vi hävdar att det är dennes elev Cagliostro som nedtecknat visdomen åt eftervärlden, är detta en mycket fängslande beskrivning av både invigningsmysterier och yttre och inre alkemiska hemligheter.

Författaren tar oss med genom elementreningar och en rad alkemiska resor och operationer vilka understöds av utsökta färgillustrationer (detta är eventuellt första gången som samtliga av originalets färgbilder publiceras) . Målet är att slutligen kunna upplösa slöjan som täcker de dödligas ögon.

Pris 125 kr.

Det gyldene rosenkorsetDet Gyldene Rosenkorsets teori, praktik och filosofi

Under 1700-talets andra halva var det frimureriska höggradssystemet Det Gyldene Rosenkorset den mest inflytelsefulla Orden som arbetade med laboratoriealkemi och magi. Spridd över stora delar av Europa sökte till och med vår svenske konung Gustaf III att vinna inträde.

Denna bok består av autentiska utdrag från de fyra första gradernas handböcker, där esoterisk baskunskap om elementen, planeterna och metallerna övergår till alkemisk praktik och filosofiska beskrivningar över deras fascinerande världsåskådning.

Pris 125 kr.

Esoteriska klassiker

Saint-Martin – Tankar och självbiografi

För första gången på drygt 130 år presenteras här utvalda texter av den franska mystikern Saint-Martin på svenska. Denne okände filosof har tyvärr varit alltför okänd under en längre tid här i Sverige, och det är förhoppningen med serien Esoteriska klassiker att bringa flertalet av hans verk in i svensk språkdräkt. I slutet av 1700-talet var ‘den okände filosofen’ medlem i det teurgiska sällskapet Elus Coëns, men valde efter grundarens död att utveckla sin egen mystika väg, inspirerad av Jacob Böhmes teosofi. Denna kom att kallas för Hjärtats väg, och skriftens bägge delar ger goda inblickar i vad Saint-Martin tänkte och menade om detta, uttryckt på ett sätt som är minst lika aktuellt för dagens sanningssökande människa.

Pris 75 kr.

Saint-Martin – Om tingens ande och väsen

Vår okände filosof sökte här förbereda människan för de djupa sanningar som blott en uppvaknad själ kunde förstå i den tyske mystikern Jakob Böhmes verk. De l’esprit de choses (Om tingens ande och väsende) är egentligen en samling observationer, skisser och tankar som nedtecknats under en längre tid och som nämns i brev till Kirchberger år 1797. Kirchberger rekommenderar där Saint-Martin att undvika det mystika språket, ett råd som han uppenbarligen lystnade till. I ett brev 1799 skriver Saint-Martin att boken består av ”instruktioner som inte är jämförbara med de stora mästarna, men de kan förbereda sändebud och fungera som en introduktion. Mitt främsta syfte är att låsa upp sanningens stigar…”Detta gör han genom att utgå från vad människan kan erfara och observera i sig själv, som en levande spegel vilken återspeglar allt i skapelsen.

Pris 75 kr.

Periodisk tidskrift

Arcana

En svensk alkemisk skrift med artiklar, översättningar och material som på olika sätt berör alkemi. Nr 1 – 3 pris 80 kr/st. Nr 4/5-6/7 100 kr st.

Nr 1-2008 innehåller

 • En filosofisk epistel om visdomens sanna sten
 • Alkemins förkämpar och de främsta alkemisterna från tolv länder
 • Den svarta madonnan

Nr 2-2008 innehåller

Nr 3-2009 innehåller

Nr 4/5-2010 innehåller

 • Maria profetissa
 • Praxis i den alkemiska konsten
 • Kärlekshymn från Inanna
 • Evighetens dans
 • Hymn till Venus
 • Jungfrun är livets dotter
 • Örtalkemi: Afrodites kärlekselixir
 • Maria Magdalena
 • Utdrag ur Aurora Consurgens
 • Utdrag ur Rosarium Philosophorum
 • Drottning Kristinas alkemiska bibliotek
Nr 6/7-2012 innehåller
 • Introduktion
 • Facklor, ljus och brillor
 • Den konungsliga konsten
 • Hermes Trismegistos
 • Hermes syn
 • Rennes le Chateau
 • Konsten att skapa ärkeängeln Mikaels tinktur
 • Kabbalans mystik
 • Salomos bön och analys
 • Konungens död och förnyelse
 • Skogens hjärta
 • Andreas Libavius
 • Salomos kabbalistiska sigill
 • Sammanfattning av alkemins opus
 • Skapelsens och människans upprinnelse

En kommentar till Litteratur på svenska

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *