Konsultation

Terapeutiska konsultationer

FÖRVANDLA DINA DEMONER TILL ÄNGLAR

Dürer - MelancholiaALKEMISK TERAPI

Alkemisk terapi handlar om att läka och heliggöra själen med hjälp av kraftfulla metoder från världens äldsta visdomslära. Vi arbetar med alkemisk djupanalys, energihealing och aktiv imagination (en vägledd meditationsteknik för djupa transformationer och läkningsprocesser) så att själens förlorade skärvor kan återintegreras. I din själ finns råmaterialet till att skapa ett liv i mening, kärlek och överflöd som är ett resultat av att kropp, själ och ande är i samklang – det alkemiska bröllopet. Alkemisk terapi är en upptäcktsresa till ditt autentiska Själv, med vilket du kan skapa ett liv bortom begränsningar, i enlighet med din själs djupaste önskan, så att din fulla potential kan manifesteras i ett gyllene liv.

KABBALISTISK TERAPI

Kabbalisitsk terapi påminner om den alkemiska, med skillnaden att verktygen hämtas från den  kabbalistiska vishetsläran. Den erbjuder stora möjligheter för individer som önskar arbeta med och vidareutveckla själsliga och andliga nivåer och integrera dessa i kroppen och vardagslivet, oavsett personligt trosuppfattning. En eller flera konsultationer kan lösa upp blockeringar, klargöra intentioner, rikta viljekraft och balansera psykets och själens olika skikt.

ALKEMISK COACHING/VÄGLEDNING

Under en alkemisk coachingsession använder vi de alkemiska verktygen för att åstadkomma en positiv livstransformation. Du vägleds i arbetet mot utökad självmedvetenhet så att du kan återfinna din livsvision och frigöra sin livspassion. Med alkemins gyllene kompass vägleds du till att navigera insiktsfullt genom livets alla skeenden och kan därmed frigöra din skaparkraft så att du expandera till den storhet – till det guld – som du i sanning är.

SOPHIA SESSION

Låt Gudinnan Sophias visdom vägleda dig i ditt liv. Gudinnans hemliga lära, som är förmedlad genom århundraden av bland andra Isis och Maria Magdalena, bidrar till upptäcka och uppväcka din egen inneboende gudomlighet. Gudinnans kärlek och visdom kan liknas vid det elixir som flödar ur den heliga graalen. Med hjälp av det kan du medvetliggöra och använda dig av dina högre sinnen så att du lättare kan leva i enlighet med ditt hjärtas röst.

SAMTALSTERAPI I PSYKOSYNTES

Terapi enligt psykosyntesmodell innebär att arbeta med en positiv människosyn och eftersträva en ökad medvetenhet om det mänskliga psyket och dess relation med kropp, själ och ande, dåtid, nutid och framtid. Traditionella terapisamtal, meditationer och drömarbete syftar till att utveckla det sanna jaget och stärka dess viktigaste redskap—viljan.

Ring gärna för mer information och tidsbokning.

Plats: Södermalm, Stockholm

För bokning av alkemisk terapi, alkemisk coaching eller Sophia session:
katarina@alkemiskaakademin.se, 073-593 14 15

För bokning av kabbalistisk terapi, alkemisk coaching eller psykosyntesterapi:
tommy@alkemiskaakademin.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *