Introduktion

Katarina presenterar sin väg in i de alkemiska och Sophianska vishetstraditionerna