Splendor Solis #3

Gör ett vatten utifrån två vatten. Du som söker skapa solen och månen, ge dem att dricka av vinet, och du kommer erhålla vision vid deras död. Gör sedan jord utifrån vatten, och du kommer att ha mångfaldigat stenen.

Om Alkemiska Akademin

Alkemiska Akademin grundades 2006 av Katarina Falkenberg och Tommy Westlund, och har som mål att sprida kunskap om den alkemiska visdomstraditionen. Alkemistens magnum opus (stora arbete) är en process där man söker frigöra den instängda anden ur den mörka materian, för att anden sedan ska återförenas med den, efter hårt arbete, förädlade materian.

Västerländsk alkemi med sitt ursprung i Egypten och österländsk alkemi med rötterna inom taoismen utgör grunden inom världens mysterietraditioner. Alkemi är en enhetsmystik som eftersträvar en erfarenhetsbaserad kunskap om relationen mellan Gud, människan och naturen, vilket i mikrokosmos motsvaras av anden, själen och kroppen. Den alkemiska traditionen lägger stor vikt vid en inre motsatsförening kallad det alkemiska bröllopet och föreningen mellan manligt och kvinnligt ryms också i den androgyna gudsbilden.

Alkemisternas symbolspråk talar till de djupaste delarna av vårt under- och övermedvetna och påvisar hur motsatsernas förening—maskulint och feminint, intellekt och känsla, ande och materia—kan åstadkommas både inombords och utombords. Ett sådant arbete kan i högsta grad ge en inre själsmässig transformation mot helhet som involverar upplevelser av både fysisk, emotionell, intellektuell och andlig karaktär.

Alkemiska Akademin erbjuder en transrationell skolning med fokus på integration där vi rör oss bortom det dogmatiska och egoistiska, bortom dualismens idé om att vi lever i separation. Vi ser universums motsatser, såsom ljus och mörker, ande och materia som komplementära principer vars integrering är en förutsättning för en helare och fredligare värld.

Hildegard af Bingen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *