Sophiatemplets prästinneutbildning

Sophiatemplet har numera en egen sida, vänligen besök den för mest uppdaterad information!

Sophia som den blå jungfrun i Chartres

Sophiatemplet startade vt 11 en tvåårig prästinneutbildning, utlagd över åtta helger/moduler. Det första året är framför allt ett personligt arbete med syfte att skapa den egna graalen som kan rymma gudinnans olika aspekter. År 2 syftar till att förbereda deltagaren till att verka som prästinna i gudinnans tjänst och kulminerar i en traditionell prästinneinvigning.

Sophiatemplets prästinneutbildning 2012-2014 (pdf)

Sophiatemplets prästinnor under den årliga midsommarceremonien

Aktuellt
  • Mån 7/8/2017: Graalsresa till England
  • Lör 26/8/2017: Workshop: Alkemisk ritual
WPEC is proudly sponsored by
True Media Concepts
Nyhetsbrev
Visdomsord
“Allt vår leverne i denna värld
Är fyllt av prövningar och fel.
Vi vandrar på en lång pilgrimsfärd
För att med Gud bli ett och hel.”
- Daniel Cramer