Det egyptiska mysteriespelet

Att känna sitt namn och heliggöra sin odödliga själ

Akademin har ännu en gång öppnat upp sina egyptiska portar och firat en gyllene alkemisk salong under festliga och fabulösa former. Mysteriespelet hade genomgått sedvanlig transformation för att belysa, uppenbara och arbeta med medvetandets olika skikt, där de sju egyptiska själarna var vårens tema. Vissa former var dock intakta, varför våra vördade musiker återigen ackompanjerade aftonen genom att ge full rättvisa åt Saint Germains vackra 1700-tals musik.

Det magiska rummet öppnades upp för att bjuda in Anubis, själens ledsagare in i västerns portal och det djupaste mörkret. I enlighet med VITRIOL formeln fick mystagogerna möta sina innersta rädslor och Tröskelns väktare innan jordens själ kunde lyfta sin slöja och inviga dem i skapelsens dans, i en jordens förlikning. Därigenom kunde de söka föreningen med himlens ängel, bäraren av det skinande vattnet, i en himmelens förlikning. Genom deras hjärtans blod antog det skimrande vattnet en rubinröd färg, och uppenbarade enhetens urmatris.

Denna, vår djupt vördade och älskade Prima Mater, framfödde själens dualitet i form av himmel och jord, ande och materia, Nut och Geb. Ur mörkret utkristalliserade sig Neftys och Set, och ur ljuset Isis och Osiris.

Det egyptiska utforskandet av medvetandets och tillvarons olika skikt hade som huvudmål att bereda den transformerade mänskliga själen en evig boning hos gudomarna. Denna transformation krävde ett direkt arbete med de olika själsnivåerna, vilket vår själsliga kvarternitet, med hjälp av Maat och Anubis, gjorde genom myter, bilder, vibrationer och rörelser:

 • Ha – fysisk kropp
 • Ba – själ / jagmedvetande
 • Ka – livskraft
 • Ib – hjärtat / samvetet
 • Sheut – skuggan
 • Ren – namnet / ens livsuppgift
 • Akh – den realiserade gudomliga kroppen

(En senare artikel kommer att åskådliggöra den hermetiska kopplingen till dessa sju själar.)

Efter att ha trätt in i mysteriets portal roterade Siriusstjärnan genom själsnivåerna för att föda Horusbarnet i inre och yttre former.

De egyptiska och alkemiska mysterierna visar oss än idag hur det ur splittring och separation kan födas en gudomlig princip som enar och helar det mänskliga medvetandet. Det synbart och upplevda mörka och onda, både i den lilla världen (människan) och i den stora världen (skapelsen), kan då transformeras och tjäna helheten.

Stort tack till alla som kom och firade detta med oss!

 

Kommande evenemang
 1. Distansutbildning i alkemi

  2020/02/10 - 2021/02/10
 2. Alkemisk pilgrimsresa till Prag

  maj 13 - maj 17
 3. Graalresa till England

  augusti 4 - augusti 9
Facebook
Facebook Pagelike Widget
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev