Archive for februari, 2012

Den konungsliga konsten

Vi hälsar er varmt och innerligt välkomna till Arcanas nya dubbelnummer, tillägnat den konungsliga konsten och den alkemiska konungen (för att sålunda komplettera föregående dubbelnummer om den alkemiska drottningen)!

Vår Akademi firar detta år sitt sexårsjubileum, där vi under årens lopp hållit otaliga salonger, föredrag, utbildningar och resor i alkemins tecken. Vi har där haft förmånen att träffa och arbeta med många underbara människor som velat använda sig av alkemins arketypiska språk och operationer för att medvetandegöra själens förmågor och heliggöra sig själva.

Vår ambition att sprida den alkemiska vishetstraditionen har även resulterat i böcker och tidskrifter, där det senaste alstret är det du läser just nu.

Då sextalet inte uttrycker någon fullkomning inom alkemin, ser vi dock på intet sätt vårt verk vara fulländat. Snarare kommer detta år trängta efter ett än mer intensifierat och fördjupat arbete, där en ny omgång av alkemiska salonger tar sin början i februari, ett par alkemiska utbildningar är inplanerade och ännu en fantastisk Frankrikeresa bjuder oss att vandra genom västerlandets mysterietraditioner.

Akademins förlag ämnar vidare utveckla sin utgivning i form av tryckta böcker.

Vi ser med andra ord mycket fram emot ett alkemiskt år 2012, där den konungsliga konsten inspirerar människan att uppenbara och utveckla sin potential, vilket även är vår förhoppning med detta nummer.

Måtte de tre pelarna krönas av tro, hopp och kärlek, och balansera konungen och drottningen, det maskulina och det feminina, ande och materia, för hela skapelsens heliggörande.

/Husalkemisten 2012-02-03

Aktuellt
  • Events are coming soon, stay tuned!
Nyhetsbrev
Visdomsord
“Dra runt mannen och kvinnan en cirkel,
Från denna skapa en liksidig kvadrat
Och av denna en triangel, i kontakt med en sfär på var sida,
Och sålunda har stenen manifesterats.
Om detta ej är klart för dig
Studera Geometrin och du skall förstå allt.”
- Michael Maier